Renter

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 7 581,01
Antall beholdninger per 31.jan.2019 673
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.sep.2009
Startdato 06.aug.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Alt - Debt Arbitrage
Referanseindeks Euro Overnight Index Average
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1090193647
Bloomberg-børskode BRFID2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BP8S5V6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Navn Vekt (%)
KFW 1,63
CZECH REPUBLIC 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,73 -0,08 -0,08 104,52 100,98 - LU1090193647 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,26 -0,08 -0,08 103,39 99,58 - LU1046547201 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 041,76 -0,79 -0,08 1 065,08 1 033,02 - LU1079026941 - -
Class D3 Hedged USD Månedlig 108,28 -0,08 -0,07 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 101,85 -0,07 -0,07 101,92 100,09 - LU1728038651 - -
Class D4 EUR Årlig 102,74 -0,08 -0,08 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
Class X4 EUR Årlig 101,31 -0,07 -0,07 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 111,45 -0,08 -0,07 111,53 109,67 - LU1090194454 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 110,43 -0,07 -0,06 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 105,70 -0,07 -0,07 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
Class X2 EUR Ingen 130,57 -0,09 -0,07 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
Class I2 EUR Ingen 123,73 -0,09 -0,07 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
Class A2 EUR Ingen 118,77 -0,09 -0,08 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 103,21 -0,07 -0,07 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,57 -0,08 -0,08 103,71 99,89 - LU0589446532 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,29 -0,08 -0,07 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 120,78 -0,09 -0,07 124,42 119,79 - LU1129992720 - -
Class D2 EUR Ingen 123,22 -0,09 -0,07 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 110,03 -0,07 -0,06 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
Class A4 EUR Årlig 103,45 -0,08 -0,08 106,27 102,68 - LU1040967272 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.