Aksjer

BGF World Gold Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2020

84,65 -15,49 -24,64 36,95 36,71
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2020

103,70 -13,00 -22,35 50,66 48,13
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
28,20 11,13 13,62 - 3,79
Referanse (%)

per 31.okt.2020

36,00 19,76 21,56 - 6,78
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
22,91 -5,94 -13,79 28,20 37,26 89,36 - 28,20
Referanse (%)

per 31.okt.2020

30,24 -4,53 -12,51 36,00 71,76 165,38 - 54,99

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.nov.2020 USD 5 787,96
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.okt.2020 45
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.des.1994
Startdato 26.feb.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,06%
ISIN LU1023058768
Bloomberg-børskode BGWGA2A
Kostnadsprosent 1,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJMZF66
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.okt.2020 34,34
3 års beta per 31.okt.2020 0,96
5y Volatility - Benchmark per 31.okt.2020 37,78
5 års beta per 31.okt.2020 0,91

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 01.nov.2020 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 01.nov.2020 5,71
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.nov.2020 66,42
MSCI ESG prosentvis dekning per 01.nov.2020 95,67
Fondets Lipper Global-klassifisering per 01.nov.2020 Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 01.nov.2020 486,07
Fond i sammenligningsgruppen per 01.nov.2020 137
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.nov.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.apr.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.okt.2020 9,16%
MSCI - Kjernevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.okt.2020 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.okt.2020 96,13%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.okt.2020 3,87%
Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Gold Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.okt.2020
Navn Vekt (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,15
KINROSS GOLD CORP 5,10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,04
B2GOLD CORP 4,15
Navn Vekt (%)
GOLD FIELDS LTD 4,05
NEWCREST MINING LTD 3,86
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,73
SSR MINING INC 3,73
ENDEAVOUR MINING CORP 3,73
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,93 -0,15 -1,24 15,93 7,10 - LU1023058768 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,59 -0,08 -1,20 8,82 3,90 - LU0368236153 - -
Class I2 USD Ingen 44,66 -0,55 -1,22 59,37 26,09 - LU0368252358 - -
Class X2 EUR Ingen 45,00 -0,70 -1,53 59,90 28,12 - LU0243984555 - -
Class I2 EUR Ingen 37,40 -0,58 -1,53 49,93 23,53 - LU0368236070 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,24 -0,09 -1,23 9,64 4,25 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,75 -0,09 -1,15 10,34 4,55 - LU0788108826 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 113,54 -1,40 -1,22 152,25 67,11 - LU1499592118 - -
Class A2 USD Ingen 40,02 -0,49 -1,21 53,37 23,54 - LU0055631609 - -
Class D4 EUR Årlig 35,45 -0,55 -1,53 47,37 22,35 - LU0827889139 - -
Class D2 EUR Ingen 37,44 -0,59 -1,55 50,03 23,60 - LU0252963623 - -
Class D2 USD Ingen 44,72 -0,54 -1,19 59,49 26,17 - LU0252968424 - -
Class A4 USD Årlig 40,02 -0,49 -1,21 53,37 23,54 - LU0724618789 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 24,16 -0,29 -1,19 32,06 14,21 - LU0827889212 - -
Class A2 EUR Ingen 33,51 -0,53 -1,56 44,89 21,23 - LU0171305526 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,49 -0,08 -1,22 8,68 3,84 - LU0326423067 - -
Class X2 USD Ingen 53,74 -0,66 -1,21 71,22 31,18 - LU0320298689 - -
Class A4 EUR Årlig 33,51 -0,52 -1,53 44,88 21,23 - LU0408222320 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,82 -0,08 -1,16 9,10 4,02 - LU0368265764 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,50 -0,08 -1,22 8,69 3,86 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 5,88 -0,07 -1,18 7,88 3,50 - LU0326422689 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,06 -0,08 -1,30 8,13 3,62 - LU0521028471 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.