Råvare

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-13,22 -15,49 20,14 36,95 -9,46
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

-12,87 -15,15 20,62 37,50 -9,27
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,02 16,73 6,15 -3,47 -5,53
Referanse (%) 3,23 17,11 6,52 -3,11 -5,17
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-13,83 -4,79 -4,95 -17,33 3,02 59,07 34,75 -29,77 -45,40
Referanse (%) -13,67 -4,77 -4,91 -17,25 3,23 60,63 37,16 -27,07 -43,15
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Referanseindeks (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 08.des.2021 USD 602 684 458
Fondsstart 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks London Silver Fix Price
Tonn i forvaltningsinstitusjonen per 08.des.2021 835,93
Unser i forvaltningsinstitusjonen per 08.des.2021 26 875 561,14
Daglig metallrett per verdipapir per 08.des.2021 0,960360098
Utestående aksjer per 08.des.2021 27 984 879
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysisk metall
Rebalanseringfrekvens Ingen
Metode Physical Replication
UCITS Nei
UCITS-kvalifisert Ja
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskapsårets slutt 30 april
Bloomberg Ticker SSLN LN
ISIN IE00B4NCWG09

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 08.des.2021 USD 2 242,50
Benchmark Ticker SLVRLN
3 års beta per 30.nov.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 35,32%

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11.apr.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.apr.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.