Råvare

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
52,77 16,30 13,81 - -4,21
Referanse (%)

per 31.jan.2021

53,28 16,74 14,26 - -3,83
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,49 3,49 15,98 13,74 52,77 57,31 90,96 - -34,43
Referanse (%)

per 31.jan.2021

3,51 3,51 16,04 13,90 53,28 59,11 94,71 - -31,84
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Referanseindeks (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 24.feb.2021 USD 687 014 738
Basisvaluta USD
Startdato 08.apr.2011
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Løpende gebyrer 0,20%
Produktstruktur Fysisk metall
Metode Physical Replication
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks London Silver Fix Price
Utdelingsfrekvens Ingen
Godkjent SIPP (selv-investert pensjonsplan) Ja
UCITS-kvalifisert Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Ingen
ISIN IE00B4NCWG09
Bloomberg Ticker SSLN LN
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Bruk av inntekt Uten inntekt

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Verdipapirer i utstedelse per 24.feb.2021 25 743 261
Referanseindeksnivå per 24.feb.2021 USD 2 774,50
Benchmark Ticker SLVRLN
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 30 april
3 års beta per 31.jan.2021 1,00
Daglig metallrett per verdipapir per 19.nov.2020 0,962384350
Samlet metall (unser) per 19.nov.2020 27 195 919,26
Samlet metall (tonn) per 19.nov.2020 845,89
Standardavvik 3 år per 31.jan.2021 32,96%

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11.apr.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.apr.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.