Råvare

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

0,38 6,08 -2,39 23,91 4,93
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

0,63 6,35 -2,15 24,20 5,10
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
9,73 13,09 9,16 1,90 2,32
Referanse (%)

per 31.mai.2021

9,91 13,33 9,41 2,15 2,56
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,41 7,47 8,97 7,71 9,73 44,63 54,98 20,74 26,19
Referanse (%)

per 31.mai.2021

0,47 7,48 9,01 7,80 9,91 45,55 56,75 23,65 29,29
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Referanseindeks (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 10.jun.2021 USD 14 177 599 989
Basisvaluta USD
Startdato 08.apr.2011
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,15%
Løpende gebyrer 0,15%
Produktstruktur Fysisk metall
Metode Physical Replication
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks LBMA Gold Price
Utdelingsfrekvens Ingen
Godkjent SIPP (selv-investert pensjonsplan) Ja
UCITS-kvalifisert Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Ingen
ISIN IE00B4ND3602
Bloomberg Ticker SGLN LN
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Bruk av inntekt Uten inntekt

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Verdipapirer i utstedelse per 10.jun.2021 384 569 057
Referanseindeksnivå per 11.jun.2021 USD 1 881,05
Benchmark Ticker GOLDLNPM
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 30 april
3 års beta per 31.mai.2021 1,00
Daglig metallrett per verdipapir per 10.jun.2021 0,019519869
Samlet metall (unser) per 10.jun.2021 7 506 737,61
Samlet metall (tonn) per 10.jun.2021 233,49
Standardavvik 3 år per 31.mai.2021 14,57%

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.nov.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.