Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -4,4 -0,1 -3,9 1,4 7,3 -0,8 5,9 10,2 -7,2
Referanseindeks (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-1,51 8,14 6,60 -3,31 -21,84
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

-1,54 8,13 6,77 -3,33 -22,14
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,29 -7,33 -3,08 -1,79 -1,77
Referanse (%) -22,23 -7,36 -3,07 -1,75 -1,72
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-21,53 -0,74 -9,30 -11,13 -22,29 -20,41 -14,47 -16,54 -16,38
Referanse (%) -21,68 -0,52 -9,70 -11,05 -22,23 -20,49 -14,43 -16,16 -15,99

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.des.2022 USD 575 510 158
Startdato 23.okt.2012
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,04%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGIGGX2
ISIN LU0826459850
SEDOL B7Y4FV2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 1 020
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 6,89%
3 års beta per 31.okt.2022 0,97
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 3,30%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 7,38
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 3,30%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 7,40
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 9,03
WAL til verste per 31.okt.2022 9,03 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 5,86
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 27,95
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond Global USD
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 347
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class X2, per 30.nov.2022 vurdert mot 893 Global Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,81
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,59
TREASURY NOTE 3.125 08/15/2025 0,56
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,55
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,54
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.625 07/31/2029 0,54
TREASURY NOTE 3.25 08/31/2024 0,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,46
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,46
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 USD Ingen 89,02 1,54 1,76 01.des.2022 107,99 81,83 LU0826459850 -
Class X2 EUR Ingen 96,36 0,34 0,35 01.des.2022 109,03 95,13 LU0839970364 -
Class D2 USD - 88,85 1,54 1,76 01.des.2022 107,97 81,69 LU1811364139 -
Class N2 EUR Ingen 82,53 0,30 0,36 01.des.2022 93,82 81,54 LU0965779233 -
Class N7 EUR Halvårlig 95,82 0,33 0,35 01.des.2022 109,39 94,61 LU0852473874 -
Class D2 EUR Ingen 111,22 0,38 0,34 01.des.2022 126,12 109,82 LU0875157884 -
Class A2 USD Ingen 84,79 1,46 1,75 01.des.2022 103,35 77,99 LU0836513852 -
Class N2 USD Ingen 87,81 1,51 1,75 01.des.2022 106,69 80,74 LU0839971503 -
Class F2 USD Ingen 87,44 1,50 1,75 01.des.2022 106,27 80,40 LU0836517176 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.