Aksjer

BGF Emerging Europe Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 EUR 787,59
Antall beholdninger per 31.jan.2019 41
Basisvaluta EUR
Fondsstart 29.des.1995
Startdato 13.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Emerging Europe Equity
Referanseindeks MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,51%
ISIN LU0827876664
Bloomberg-børskode BGED4RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7Z25Q0
Bloomberg-referanse, børskode MSEUEM1040
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Europe Fund Class D4, per 31.jan.2019 vurdert mot 225 Emerging Europe Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,34
Navn Vekt (%)
MAGNIT 4,28
BANK PEKAO SA 3,76
YANDEX NV CLASS A 3,48
GEDEON RICHTER 3,29
ALIOR BANK SA 3,22
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Årlig 81,25 0,93 1,16 93,14 74,32 - LU0827876664 - -
Class D2 EUR Ingen 110,73 1,39 1,27 122,67 98,89 - LU0252967533 - -
Class A4 GBP Årlig 81,21 0,93 1,16 93,01 74,53 - LU0204061609 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,45 0,12 1,29 10,36 8,40 - LU0572106309 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 84,73 1,06 1,27 92,86 75,40 - LU0827876748 - -
Class X2 EUR Ingen 11,66 0,15 1,30 12,76 10,35 - LU0147383631 - -
Class A2 EUR Ingen 99,72 1,26 1,28 111,29 89,35 - LU0011850392 - -
Class A2 USD Ingen 113,09 1,62 1,45 136,93 103,21 - LU0171273575 - -
Class A4 EUR Årlig 93,01 1,17 1,27 105,22 83,34 - LU0408221355 - -
Class X4 GBP Årlig 81,52 0,93 1,15 93,61 74,16 - LU0513876275 - -
Class D2 USD Ingen 125,58 1,80 1,45 150,94 114,48 - LU0827876581 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.