Aksjer

BGF European Special Situations Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 1 124,12
Antall beholdninger per 31.jan.2019 51
Basisvaluta EUR
Fondsstart 14.okt.2002
Startdato 11.des.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Referanseindeks MSCI Europe Net TR in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU1003011217
Bloomberg-børskode BGEGX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BH7HXF8
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Special Situations Fund Class X2, per 31.jan.2019 vurdert mot 313 Europe Large-Cap Growth Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 11,66 0,10 0,87 12,71 10,20 - LU1003011217 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,50 0,13 0,85 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 319,08 2,72 0,86 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,73 0,12 0,82 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,50 0,12 0,83 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
Class A2 USD Ingen 45,63 0,28 0,62 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 13,45 0,11 0,82 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 102,06 0,88 0,87 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
Class D2 USD Ingen 50,33 0,32 0,64 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
Class I2 EUR Ingen 11,97 0,10 0,84 13,11 10,48 - LU0369584999 - -
Class D2 EUR Ingen 44,66 0,38 0,86 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
Class A2 EUR Ingen 40,49 0,34 0,85 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 13,95 0,12 0,87 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
Class X2 EUR Ingen - - - - - - LU1003011217 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Constantis
Michael Constantis

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.