Aksjer

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 22,9 61,4 12,3 10,7 3,3 36,8 -22,9 27,2 4,3 14,7
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 18,1 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,54 10,99 5,22 14,15 12,52
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -0,54 8,36 3,66 12,41 11,29
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,93 3,34 4,10 2,54 -6,54 36,71 29,00 275,55 261,79
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 1,60 1,84 5,37 6,49 -0,54 27,22 19,66 222,12 220,81
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

22,35 -18,77 11,22 28,96 -10,67
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.jun.2022

11,02 -11,72 0,42 22,96 -4,59

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i JPY.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 29.sep.2022 JPY 19 657 034 722
Startdato 07.okt.2011
Fondsstart 13.mai.1987
Seriens valuta JPY
Basisvaluta JPY
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,07%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering JPY 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGJSX2Y
ISIN LU0249423681
SEDOL B6QHL14

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 78
Standardavvik 3 år per 31.aug.2022 17,49%
3 års beta per 31.aug.2022 1,06
Kurs/overskuddsgrad per 31.aug.2022 13,03
P/B-forhold per 31.aug.2022 1,19

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Class X2, per 31.aug.2022 vurdert mot 172 Japan Small/Mid-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,32
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,94
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,69
77 BANK LTD/THE 2,67
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,03
Navn Vekt (%)
RELO GROUP INC 1,99
PARK24 CO LTD 1,87
RESORTTRUST INC 1,85
NIPPON SODA CO LTD 1,81
TSUMURA & CO. 1,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 JPY Ingen 9 865,00 -123,00 -1,23 30.sep.2022 11 468,00 9 183,00 LU0249423681 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 49,83 -0,63 -1,25 30.sep.2022 59,73 47,19 LU0255399742 -
Class D2 JPY Ingen 9 084,00 -114,00 -1,24 30.sep.2022 10 657,00 8 505,00 LU0496417709 -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,16 -0,19 -1,16 30.sep.2022 18,91 15,05 LU0931342652 -
Class A4 GBP Årlig 50,48 -1,27 -2,45 30.sep.2022 62,75 46,43 LU0204063480 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 53,70 -0,68 -1,25 30.sep.2022 63,94 50,64 LU0827883280 -
Class D4 GBP Årlig 51,97 -1,31 -2,46 30.sep.2022 64,57 48,03 LU0827883017 -
Class D2 EUR Ingen 64,32 -0,98 -1,50 30.sep.2022 82,16 60,28 LU0252965594 -
Class A2 EUR Ingen 57,55 -0,87 -1,49 30.sep.2022 73,99 54,05 LU0171289068 -
Class I2 EUR - 12,97 -0,20 -1,52 30.sep.2022 16,53 12,15 LU1822774011 -
Class A2 USD Ingen 56,25 -0,66 -1,16 30.sep.2022 84,70 55,93 LU0006061252 -
Class I2 JPY Ingen 1 832,00 -23,00 -1,24 30.sep.2022 2 144,00 1 713,00 LU0992622497 -
Class A2 JPY Ingen 8 128,00 -102,00 -1,24 30.sep.2022 9 600,00 7 642,00 LU0249411835 -
Class D2 USD Ingen 62,87 -0,74 -1,16 30.sep.2022 93,96 62,50 LU0827883108 -
Class I2 Hedged EUR - 9,59 -0,12 -1,24 30.sep.2022 11,38 9,02 LU1822774102 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.