Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

6,66 4,47 -4,00 -7,20 37,00
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
28,52 8,64 7,14 4,40 4,59
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,06 0,71 5,07 28,52 28,21 41,18 53,86 90,29

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 1 208
Størrelsen på fondet (millioner) per 11.jun.2021 USD 18 121,28
12 m følgende avkastning per 31.jul.2020 0,38
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta Euro
Startdato 24.jan.2007
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,77%
ISIN LU0240613025
Bloomberg-børskode MGAHGA1
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B0XRPH9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Kurs/overskuddsgrad per 28.mai.2021 30,28
Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) per 28.mai.2021 USD 304 751 M

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per - -
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per - -
MSCI - Kjernevåpen per - -
MSCI - Termisk kull per - -
MSCI - Sivile skytevåpen per - -
MSCI - Oljesand per - -
MSCI - Tobakk per - -

Dekning av selskapers engasjement per - -
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per - -
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull -% og oljesand -%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Global Allocation Investment Team mener at et selskaps evne til å håndtere viktige ESG-spørsmål (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) kan være avgjørende for selskapets evne til å opprettholde vekst og generere verdier for aksjonærene på lang sikt, og dermed anses ESG-resultatindikatorer som en del av vår investeringsprosess. For langsiktige investorer som Global Allocation har det å innlemme ESG-informasjon i forskningen og investeringsbeslutningene vært, og forblir, svært viktig for vår fundamentale investeringsprosess og vårt mål om å maksimere risikojustert avkastning.


Teamet analyserer ESG-data når de utfører undersøkelser og selskapsgjennomganger av nye investeringer, og når de overvåker eksisterende investeringer i porteføljen. Teamets løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Allocation Fund Class A4 Hedged, per 31.mai.2021 vurdert mot 2074 EUR Moderate Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2021
Navn Vekt (%)
SPDR S&P ETF TRUST 2,53
MICROSOFT CORP 2,21
APPLE INC 1,74
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,32
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,24
JPMORGAN CHASE & CO 1,12
MASTERCARD INC CLASS A 1,02
JOHNSON & JOHNSON 1,00
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,98
per 30.apr.2021
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,70
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,60
Navn Vekt (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,55
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,48
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,41
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 0,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 Hedged EUR Årlig 44,03 -0,01 -0,02 44,16 34,08 - LU0240613025 - -
Class I2 EUR Ingen 71,08 0,35 0,49 71,08 57,93 - LU1653088838 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 51,99 -0,01 -0,02 52,12 39,86 - LU0368231949 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,28 0,00 0,00 15,32 11,63 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 21,97 -0,01 -0,05 22,03 16,91 - LU0480534592 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 24,07 0,00 0,00 24,13 18,39 - LU0827880187 - -
Class A4 EUR Årlig 62,36 0,30 0,48 62,36 51,31 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 23,46 0,00 0,00 23,51 17,92 - LU0827880427 - -
Class A4 USD Årlig 75,60 -0,01 -0,01 75,79 57,87 - LU0724617625 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 27,13 0,00 0,00 27,19 20,53 - LU0525289509 - -
Class A2 HUF Ingen 22 264,97 221,76 1,01 23 142,80 18 325,56 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 22,55 0,00 0,00 22,61 17,36 - LU0468326631 - -
Class D2 EUR Ingen 71,02 0,35 0,50 71,02 58,00 - LU0523293024 - -
Class X2 EUR Ingen 80,83 0,39 0,48 80,83 65,39 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 19,40 0,00 0,00 19,45 14,78 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 41,64 -0,01 -0,02 41,74 31,81 - LU0827880344 - -
Class D4 EUR Årlig 62,98 0,31 0,49 62,98 51,67 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,51 0,00 0,00 16,55 12,71 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 523,00 0,00 0,00 1 526,00 1 153,00 - LU1445720094 - -
Class I2 USD Ingen 86,16 -0,01 -0,01 86,35 65,34 - LU0368249560 - -
Class X4 USD Årlig 16,99 0,00 0,00 17,03 12,96 - LU0953392981 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 44,45 0,00 0,00 44,56 34,30 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 18,54 -0,01 -0,05 18,59 14,20 - LU0788109477 - -
Class D2 USD Ingen 86,09 -0,01 -0,01 86,28 65,42 - LU0329592538 - -
Class D4 GBP Årlig 54,06 0,11 0,20 54,43 46,37 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 15,45 0,00 0,00 15,50 11,98 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 52,47 -0,01 -0,02 52,61 40,31 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,08 0,00 0,00 18,12 13,87 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 180,36 -0,05 -0,03 180,72 135,35 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ingen 77,76 0,00 0,00 77,95 59,53 - LU0072462426 - -
Class A2 EUR Ingen 64,14 0,31 0,49 64,14 52,77 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 47,39 -0,01 -0,02 47,52 36,67 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 39,04 0,00 0,00 39,14 30,04 - LU0236177068 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 19,51 0,00 0,00 19,55 14,86 - LU0810842038 - -
Class X2 USD Ingen 97,99 -0,01 -0,01 98,19 73,76 - LU0328507826 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.