Investere i Kina

Hva er det som dekkes?

  • Hvorfor blir det landbaserte kinesiske aksjemarkedet vanskelig å overse?
  • Hvorfor er Kinas obligasjonsmarked klar for å endres relativt raskt?
  • Les vår siste markeds- og indeksinnsikt for Kina
  • Se vårt utvalg av fond som er eksponert for Kinas vekstpotensial

Risikoutsatt kapital. Alle finansielle investeringer innebærer et element av risiko. Derfor vil verdien av investeringen din og inntekten av den variere og ditt opprinnelige investeringsbeløp kan ikke garanteres

Raske endringer

Mens Kina vokste til å bli verdens nest største økonomi etter USA, kjempet utenlandske investorer ofte for å dra nytte av landets fulle spekter av vekstmuligheter. Denne historien holder på å endres, ettersom politiske beslutningstakere forsøker å liberalisere tilgangen til kinesiske aksje- og obligasjonsmarkeder, samtidig som de blir mer i tråd med internasjonale standarder. Dette har vesentlige implikasjoner for alle investorer, enten de er enkeltpersoner eller store, sofistikerte institusjonelle investorer. Mye endrer seg i Kina, og kostnaden for å ignorere denne nye muligheten kan vise seg å bli høy, spesielt på lengre sikt.

Utenlandske investorers beholdninger i Kina
(som % av landbasert marked)

Utenlandske investorers beholdninger i Kina
(

Kilder: Wind, per desember 2018. Utlandsbeholdning av landbasert egenkapital og obligasjon er estimert på grunnlag av QFII-beholdninger og obligasjonsbeholdninger via CIBM Direct frem til 2013, og basert på PBoCs utlevering av utenlandske beholdninger av egenkapital/obligasjoner fra og med 2014.

En kvalitativ finansavgjørelse

Det landbaserte kinesiske aksjemarkedet blir stadig vanskeligere å overse for investorer. Med mer enn 3000 børsnoterte selskaper gir A-aksjer – som er notert i Shanghai og Shenzhen – investorene tilgang til det som historisk har vært et relativt isolert marked. Forenklede begrensninger og vedvarende markedsliberalisering betyr nå at internasjonale investorer kan handle A-aksjer og enkelt administrere likviditet gjennom Stock Connect-programmet uten å måtte gå gjennom det tidligere kvotesystemet.

Den økende inkluderingen av kinesiske A-aksjer i store internasjonale indekser støtter overgangen av kinesiske aksjer fra en «kjekt å ha» til «må ha» aktivklasse. I 2018 begynte MSCI å inkludere A-aksjer i sine globale markedsmarkeder, og vil øke vekten av A-aksjer gjennom 2019. FTSE vil følge på, med inkludering i FTSE Global og nye markedsindekser fra juni 2019. I mange tilfeller er A-aksjer det eneste alternativet for investorer å bli eksponert for kinesiske selskaper med bærekraftige forretningsmodeller, lav følsomhet for politiske sykluser og høyt vekstpotensial fra forbruksoppgraderinger og teknologiske utviklinger.

Kjøpere av obligasjoner er velkomne

Fremveksten i Kinas obligasjonsmarked har i stor grad manglet utenlandsk deltakelse. Bare om lag 3 % av det amerikanske markedet på 12 milliarder dollar er i utenlandske hender. Dette kommer til å forandre seg relativt raskt, understøttet av bedre tilgangskanaler og større tilpasning til internasjonale standarder.

I april 2019 la Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, som tett følger globale obligasjoner, kinesiske statsobligasjoner og bankpolicyobligasjoner til miksen sin. Vi anslår at innlemmelsen kan bringe tilsig av minst 150 milliarder dollar fra utenlandske investorer i løpet av en 20 måneders inkluderingsperiode (avsluttes november 2020), bare fra å balansere passive strategier knyttet til denne referanseporteføljen. 1 Til nåværende markedsverdi representerer dette ca. 6 % av den globale indeksen. Estimatet vårt kan være konservativt, spesielt hvis Kinas obligasjonsmarked, som allerede er den nest største i verden, opprettholder sin nåværende vekst. Dette estimatet reflekterer heller ikke sannsynlige tilsig fra aktive strategier, noe som kan bli betydelig, men som er vanskeligere å forutsi.

1. Kun for illustreringsformål. Det er ingen garanti for at eventuelle forventede prognoser blir en realitet

iShares fonder eksponerte mot Kina

MKTGH0419E-830858