Aksjer

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
Referanseindeks (%)
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - - - -
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,16 - - - -9,06
Referanse (%) -10,52 - - - -9,51
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,66 0,01 -0,68 -6,21 -10,16 - - - -9,64
Referanse (%) -5,83 -0,15 -1,60 -6,44 -10,52 - - - -10,11

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 05.jul.2022 GBP 12 686 880
Net Assets of Fund per 05.jul.2022 USD 164 744 804
Startdato 06.mai.2021
Fondsstart 06.mai.2021
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,10%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
ISIN IE00BNNLPT42
SEDOL BNNLPT4

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 1 243
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 31.mai.2022 12,23
P/B-forhold per 31.mai.2022 1,80

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7,18
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,56
Navn Vekt (%)
MEITUAN 1,48
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,08
INFOSYS LTD 0,98
JD.COM CLASS A INC 0,88
AL RAJHI BANK 0,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Flexible GBP - 8,89 0,14 1,63 05.jul.2022 10,19 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class Flexible EUR - 8,98 0,15 1,72 05.jul.2022 10,39 8,54 IE00BKPTWY98 -
Class Flexible USD - 7,63 0,00 -0,06 05.jul.2022 10,16 7,50 IE00BKPTWX81 -
Class D USD - 7,61 0,00 -0,06 05.jul.2022 10,15 7,49 IE00BKPTWZ06 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.