Aksjer

BGF Global Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.aug.2020 USD 1 025,71
Antall beholdninger per 31.jul.2020 51
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.nov.2010
Startdato 19.nov.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Equity Income
Referanseindeks MSCI All Country World Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,81%
ISIN LU0545040395
Bloomberg-børskode BGEII2U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5628C2
Bloomberg-referanse, børskode NDUEACWF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.aug.2020 84,25
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.aug.2020 Equity Global Income
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.aug.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Equity Income Fund Class I2, per 31.jul.2020 vurdert mot 926 Global Equity Income fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
UNILEVER PLC 4,10
TELUS CORP 3,46
COCA-COLA 3,37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,10
SANOFI SA 3,05
Navn Vekt (%)
PAYCHEX INC 3,02
NOVARTIS AG 2,99
MEDTRONIC PLC 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,67
TEXAS INSTRUMENT INC 2,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD Ingen 13,17 -0,01 -0,08 13,84 9,43 - LU0545040395 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,57 -0,01 -0,07 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,55 -0,01 -0,07 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 104,67 -0,01 -0,01 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,97 -0,01 -0,06 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,45 -0,01 -0,06 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,71 0,00 0,00 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,00 -0,01 -0,12 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,20 -0,01 -0,05 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,76 -0,01 -0,07 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 14,07 0,00 0,00 15,06 10,17 - LU0827881235 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 10,74 -0,08 -0,74 11,60 8,77 - LU0827881748 - -
Class D4G EUR Årlig 13,18 -0,09 -0,68 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 13,26 0,00 0,00 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
Class A2 USD Ingen 17,91 -0,01 -0,06 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
Class A4G EUR Årlig 11,51 -0,08 -0,69 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
Class D2 USD Ingen 19,26 -0,01 -0,05 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
Class A2 EUR Ingen 15,11 -0,10 -0,66 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 108,10 -0,01 -0,01 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,10 -0,01 -0,06 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,03 -0,01 -0,09 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,29 -0,01 -0,08 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,01 -0,01 -0,09 11,79 7,98 - LU1115429885 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 106,68 -0,01 -0,01 114,58 77,36 - LU1220226846 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,01 -0,01 -0,06 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,10 -0,07 -0,69 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
Class X2 USD Ingen 21,28 0,00 0,00 22,25 15,18 - LU0545040635 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,32 0,00 0,00 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,98 -0,05 -0,05 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,50 0,00 0,00 11,55 7,70 - LU0949170699 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,54 0,00 0,00 11,53 7,73 - LU0949170772 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.