Renter

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

1,78 0,51 6,79 8,14 -5,26
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

1,83 0,57 6,90 8,27 -5,16
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,26 3,04 2,28 3,26 4,60
Referanse (%)

per 31.des.2021

-5,16 3,16 2,37 3,41 4,88
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,26 -2,67 2,38 0,47 -5,26 9,41 11,93 37,86 154,48
Referanse (%)

per 31.des.2021

-5,16 -2,65 2,42 0,54 -5,16 9,78 12,43 39,82 168,62
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 1,78 0,51 6,79 8,14 -5,26
Referanseindeks (%) 1,83 0,57 6,90 8,27 -5,16

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 20.jan.2022 GBP 20 320 403
Net Assets of Fund per 20.jan.2022 GBP 199 846 815
Startdato 01.des.2005
Fondsstart 22.mai.2000
Seriens valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,13%
Kostnadsprosent 0,10%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 100 000,00
Utdelingsfrekvens Daglig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar GBP Government Bond
Håndtering av oppgjør Trade Date + 2 days
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.des.2021 58
12 m følgende avkastning per 31.des.2021 1,99
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 31.des.2021 12,22
Vektet gjsn. forfall per 31.des.2021 15,70
3 års beta per 31.des.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 7,41%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jan.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jan.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jan.2022 5,85
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per - -
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jan.2022 Bond GBP Government
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jan.2022 130
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.jan.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jan.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares GiltTrak Index Fund (IE) Inst, per 31.des.2021 vurdert mot 190 GBP Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,85
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,69
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,66
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,60
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,44
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,40
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,39
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,35
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,34
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,31
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Inst GBP Daglig 10,92 0,04 0,39 20.jan.2022 11,96 10,79 IE0030308773 -
Inst GBP Ingen 26,68 0,10 0,39 20.jan.2022 28,67 26,37 IE0007410420 -
Class D GBP Ingen 10,80 0,04 0,39 20.jan.2022 11,60 10,67 IE00BD0NC250 -
Flex GBP Ingen 15,84 0,06 0,39 20.jan.2022 17,01 15,65 IE00B5BD4447 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.