Vegyes

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
Missing calendar year returns data
  10é Kezd.
-12,79 -3,91 - - -3,72
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-13,08 1,68 -2,98 -5,41 -12,79 -11,27 - - -10,98
  2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. szept. 30.

- - - 3,62 -13,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. dec. 08. EUR 152 332 376
Részvényosztály indításának napja 2019. nov. 06.
Az Alap indulási ideje 2015. ápr. 10.
Series Currency EUR
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Vegyes
SFDR-besorolás 8. cikk
Vételi jutalék 3,00%
Teljes költségarányos 1,57%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória EUR Cautious Allocation - Global
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSMDE2E
ISIN LU2075911490
SEDOL BKFVXF3

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. nov. 30. 28
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. nov. 30. 7,52%
P/E Ratio ekkor: 2022. dec. 07. 9,70
P/B Ratio ekkor: 2022. dec. 07. 1,14
Yield to Maturity ekkor: 2022. dec. 07. 3,06
Modified Duration ekkor: 2022. dec. 07. 4,98
Effective Duration ekkor: 2022. dec. 07. 4,87
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. dec. 07. 6,25

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. nov. 30. 0,06%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. nov. 30. 0,03%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. nov. 30. 0,01%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. nov. 30. 0,03%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. nov. 30. 0,02%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. nov. 30. 25,25%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. nov. 30. 76,71%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,09%, olajhomok 0,10%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási, nyomonkövetési és beszámoló-készítési szakaszaiban. Ez magában foglalja mind a BlackRock, mind a harmadik felek által végzett kutatásokat és szempontokat szolgáltathat a kezdeti befektetési döntéshez. A vétellel, tartással és eladással kapcsolatos döntések meghozatalakor a csapat figyelembe veszi a járművekhez történő hozzárendelés versenyelőnyeit, amelyek erősebb ESG-jellemzőkkel rendelkező vállalatok elérését teszik lehetővé. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfóliókockázat-felülvizsgálatokat a befektetési csapattal és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával, valamint portfólió-felülvizsgálatot végez a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Price Exchange
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. dec. 07.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. dec. 07.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
E2 EUR - 89,95 0,09 0,10 2022. dec. 08. 102,46 86,09 LU2075911490 -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,70 0,13 0,11 2022. dec. 08. 128,17 110,06 LU1298142255 -
D2 EUR Nincs kifizetés 105,86 0,10 0,09 2022. dec. 08. 119,29 101,16 LU1304596254 -
A2 EUR Nincs kifizetés 100,78 0,10 0,10 2022. dec. 08. 114,24 96,40 LU1241524617 -
D5 EUR Negyedéves kifizetés 94,97 0,09 0,09 2022. dec. 08. 107,35 90,76 LU1191062576 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Szakirodalom

Szakirodalom