Skip to content

Osakkeet

BGF Next Generation Technology Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Teknologiasijoituksiin liittyy immateriaalioikeuksien suojan puutteen tai menettämisen riski sekä teknologian nopean muuttumisen, valtioiden sääntelyn ja kovan kilpailun riskejä. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - - - 6,50

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.12.2019 USD 119,794
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.09.2018
Perustamispäivä 04.09.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Technology
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,69%
ISIN LU1861216437
Bloomberg-tunnus BGFNGZ2
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG094R3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
TWILIO INC CLASS A 1,86
MAGAZINE LUIZA SA 1,59
ATLASSIAN PLC CLASS A 1,57
OKTA INC CLASS A 1,43
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,38
Nimi Painotus (%)
RINGCENTRAL INC CLASS A 1,38
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 1,36
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,36
KAKAO CORP 1,27
STMICROELECTRONICS NV 1,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD - 11,29 -0,09 -0,79 11,58 7,55 - LU1861216437 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,81 -0,08 -0,73 11,21 7,46 - LU1861216601 - -
Class E2 Hedged EUR - 10,64 -0,07 -0,65 11,08 7,43 - LU1861216783 - -
Class D2 EUR Ei ole 10,15 -0,08 -0,78 10,44 6,62 - LU1917164854 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,00 -0,08 -0,72 11,35 7,49 - LU1861220033 - -
Class D2 USD Ei ole 11,25 -0,08 -0,71 11,55 7,55 - LU1861216197 - -
Class I2 Hedged EUR - 13,05 -0,10 -0,76 13,52 8,98 - LU1917165158 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,70 -0,08 -0,74 11,13 7,44 - LU1861216510 - -
Class I2 EUR - 10,19 -0,08 -0,78 10,47 6,62 - LU1917165075 - -
Class A2 SEK Ei ole 105,95 -0,73 -0,68 109,40 67,99 - LU1861216940 - -
Class I2 USD - 11,29 -0,08 -0,70 11,57 7,55 - LU1861216270 - -
Class A2 USD Ei ole 11,13 -0,08 -0,71 11,45 7,53 - LU1861215975 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,96 -0,08 -0,72 11,32 7,50 - LU1861216866 - -
Class X2 USD - 11,38 -0,09 -0,78 11,64 7,57 - LU1861216353 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony Kim
Tony Kim

Dokumentit

Dokumentit