Hyödykkeet

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Painotettu keskimääräinen swap-palkkio: 9 peruspistettä*

30. kesäkuuta 2021. mennessä
 Rahastolla odotetaan olevan kaikkina ajankohtina useita tuotonvaihtosopimuksia eri tarjoajilta, ja jokaiseen eri swap-sopimukseen liittyvät palkkiot voivat olla erisuuruisia. Swap-palkkioiden painotettu keskiarvo ilmaisee peruspisteinä keskimääräisen swap-palkkion, joka on painotettu kunkin swap-sopimuksen nimellismäärällä kyseisenä ajankohtana. Swap-palkkioiden painotettu keskiarvo ilmaisee peruspisteinä keskimääräisen swap-palkkion, joka on painotettu kunkin swap-sopimuksen nimellismäärällä kyseisenä ajankohtana, joten se voi vaihdella ajan mittaan.

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta. Kehitystiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei välttämättä ole sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Osuudenomistajan realisoimat tuotot voivat poiketa substanssiarvon kehityksestä. Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

- - -7,00 -17,29 45,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

- - -6,75 -17,38 45,61
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
45,25 3,76 - - 4,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

45,61 3,90 - - 4,63
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
21,00 1,82 13,23 21,00 45,25 11,72 - - 18,60
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

21,15 1,85 13,30 21,15 45,61 12,18 - - 19,57
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Vertailuarvo (%) - - -11,25 7,69 -3,12

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 29.07.2021 USD 1 966 107 559
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 18.07.2017
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Kulusuhde 0,19%
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
Tuotteen rakenne Synteettinen
Menetelmä Swap
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 31.03.2021 0,00%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
ISIN IE00BDFL4P12
Bloomberg-tunnus ICOM
Liikkeeseenlaskija iShares VI plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Ei tuloja

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 29.07.2021 321 542 463
Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2021 0
Vertailuarvon taso alkaen 29.07.2021 USD 208,20
Vertailuarvon tunnus BCOMTR
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 maaliskuuta
3 v beeta alkaen 30.06.2021 0,996
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.06.2021 15,23%

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2021
Lyhenne Nimi Sektori Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori Kurssi
Sijoitukset saattavat muuttua.


Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Arvopaperilainauksen tuotto 0,00 0,02 0,03 - -
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 6,44 19,43 30,99 - -
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 30,67 37,42 41,35 - -
Vakuus (% lainasta) 110,16 109,13 111,53 - -
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 29.07.2021
Nimi Tunnus ISIN SEDOL Vaihto Maa Omaisuuslaji Painotus (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20.07.2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02.02.2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25.04.2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20.07.2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11.06.2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Dokumentit

Dokumentit