Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

10,37 -13,99 -11,90 15,01 -8,96
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,25 -4,42 -4,01 - -1,74
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,55 -5,75 -12,63 -16,25 -12,69 -18,50 - -9,90

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.05.2022 USD 1 547,806
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 7,19
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 168
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 25.05.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,27%
ISIN LU1408528641
Bloomberg-tunnus BGLEA6C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVFFL7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CAD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 99,32
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 3,52
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 26,52
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 264
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 859,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 0,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.12.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 6,16 -0,03 -0,48 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,45 -0,03 -0,40 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 8,71 -0,04 -0,46 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,11 -0,01 -0,11 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 7,40 -0,04 -0,54 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 5,13 -0,03 -0,58 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 6,94 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,13 -0,03 -0,58 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,04 -0,47 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 8,16 -0,04 -0,49 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
Class D2 CHF Ei ole 21,58 -0,03 -0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,29 -0,03 -0,47 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 5,07 -0,03 -0,59 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 8,10 -0,04 -0,49 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
Class A2 CHF Ei ole 20,07 -0,03 -0,15 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,12 0,03 0,14 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,16 -0,04 -0,56 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
Class SR2 USD - 8,60 -0,04 -0,46 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
Class D2 USD Ei ole 22,41 -0,11 -0,49 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
Class A1 USD Kuukausittain 2,97 -0,01 -0,34 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 5,13 -0,02 -0,39 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
Class A1 EUR Kuukausittain 2,78 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,51 -0,03 -0,46 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 74,86 -0,37 -0,49 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 23,51 -0,11 -0,47 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
Class I2 GBP - 17,98 -0,11 -0,61 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
Class A2 EUR Ei ole 19,54 0,03 0,15 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 5,70 -0,03 -0,52 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,47 0,02 0,17 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 11,62 0,02 0,17 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
Class A3 USD Kuukausittain 2,99 -0,02 -0,66 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 2,81 0,01 0,36 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
Class A4 USD Vuotuinen 12,23 -0,06 -0,49 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
Class A2 USD Ei ole 20,84 -0,10 -0,48 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,33 -0,03 -0,47 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
Class D3 USD Kuukausittain 12,39 -0,06 -0,48 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,01 -0,04 -0,57 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
Class I2 CHF - 21,69 -0,03 -0,14 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,38 -0,06 -0,48 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,01 0,03 0,14 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,52 0,02 0,17 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
Class I2 USD Ei ole 22,53 -0,11 -0,49 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 97,25 -0,47 -0,48 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
Class X2 USD Ei ole 6,43 -0,03 -0,46 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 5,75 -0,03 -0,52 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,53 -0,03 -0,40 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 8,80 -0,04 -0,45 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,73 -0,04 -0,59 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 8,39 -0,04 -0,47 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
Class A2 CZK Ei ole 482,39 1,52 0,32 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 6,36 -0,03 -0,47 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,03 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 7,48 -0,03 -0,40 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 62,68 -0,31 -0,49 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
Class D4 USD Vuotuinen 12,29 -0,06 -0,49 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,15 -0,02 -0,32 7,62 5,91 - LU0623004180 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit