Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

6,15 0,52 4,09 3,41 4,33
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,24 3,44 3,59 - 2,92
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,81 -0,30 -0,19 1,24 10,68 19,30 - 17,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2021 USD 6 427,331
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 290
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 02.03.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Event Driven
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,36%
ISIN LU1373035077
Bloomberg-tunnus BSGD2RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDCNSB4
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 0
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Global Event Driven Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 90 Event Driven.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
IHS MARKIT LTD 6,54
NUANCE COMMUNICATIONS INC 6,30
KANSAS CITY SOUTHERN 4,59
XILINX INC 4,37
SUEZ SA 3,72
Nimi Painotus (%)
MEGGITT PLC 3,49
HILL-ROM HOLDINGS INC 3,19
PPD INC 2,97
CYRUSONE INC 2,37
CHANGE HEALTHCARE INC 1,88
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 117,71 0,06 0,05 121,09 115,37 - LU1373035077 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 112,69 0,06 0,05 115,84 110,42 - LU1603214401 - -
Class A2 USD Ei ole 129,73 0,06 0,05 133,21 127,00 - LU1251620883 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 114,05 0,06 0,05 117,70 112,05 - LU1400751324 - -
Class Z2 USD Ei ole 139,20 0,09 0,06 142,23 135,80 - LU1258025839 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 479,95 6,65 0,06 11 759,36 11 221,15 - LU1781817421 - -
Class D2 USD Ei ole 132,98 0,07 0,05 136,20 129,96 - LU1251621188 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 125,80 0,07 0,06 129,10 123,08 - LU1288049940 - -
Class X2 USD Ei ole 153,39 0,11 0,07 156,18 147,70 - LU1264793958 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 119,86 0,07 0,06 123,13 117,36 - LU1382784764 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 109,48 0,05 0,05 112,92 107,49 - LU1697783881 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 114,06 0,06 0,05 117,63 111,98 - LU1376384878 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106,74 0,07 0,07 109,35 104,33 - LU2125116769 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 131,47 0,08 0,06 134,45 128,34 - LU1288049866 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 123,31 0,06 0,05 126,65 120,75 - LU1341466644 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 074,62 0,56 0,05 1 104,33 1 052,56 - LU2114397776 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 122,18 0,07 0,06 125,25 119,48 - LU1373034930 - -
Class I2 USD Ei ole 123,06 0,07 0,06 125,86 120,14 - LU1251621345 - -
Class IA2 USD - 117,80 0,08 0,07 120,16 114,81 - LU1921562119 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 118,00 0,07 0,06 120,80 115,27 - LU1603215044 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 116,71 0,06 0,05 120,16 114,48 - LU1387771113 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 107,38 0,06 0,06 110,29 105,13 - LU2114397859 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 80,57 -0,46 -0,57 92,85 75,72 - LU2008661006 - -
Class D4 Hedged GBP - 105,15 0,06 0,06 107,79 102,83 - LU2215606471 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 124,30 0,07 0,06 127,13 121,36 - LU1603214153 - -
Class I4 Hedged EUR - 114,89 0,06 0,05 118,01 112,49 - LU1817852764 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit