Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Kalenterivuoden tuottotiedot puuttuvat
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,80 1,22 3,24 - 4,34
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,80 -2,39 -7,15 -3,00 -0,80 3,70 17,29 - 45,85
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

3,65 9,12 -3,31 8,12 -0,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 7 959 926 920
Perustamispäivä 18.12.2013
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGFGA1E
ISIN LU1005244220
SEDOL BH89CS9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 3051
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 1,80
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 8,18%
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 5,90
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 2,85
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.12.2022 5,87%
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 2,49
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 5,97
WAL huonoimpaan alkaen 30.12.2022 5,97

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A1 EUR Kuukausittain 9,01 0,02 0,22 27.01.2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,13 0,02 0,17 27.01.2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,34 0,00 0,00 27.01.2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,58 0,00 0,00 27.01.2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,50 0,00 0,00 27.01.2023 17,50 16,58 LU0827879684 -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 882,00 -1,00 -0,11 27.01.2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 075,00 0,00 0,00 27.01.2023 1 141,00 1 041,00 LU1005243172 -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,29 0,00 0,00 27.01.2023 10,88 9,91 LU0737136415 -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,80 -0,01 -0,09 27.01.2023 11,32 10,40 LU1153584724 -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 13,89 0,00 0,00 27.01.2023 14,75 13,40 LU0280468637 -
Class A2 USD Ei ole 14,92 0,00 0,00 27.01.2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 21,20 0,00 0,00 27.01.2023 22,13 20,34 LU0278465488 -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,26 0,00 0,00 27.01.2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,71 0,00 0,00 27.01.2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,26 0,00 0,00 27.01.2023 9,82 8,93 LU1234671672 -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 9,79 0,00 0,00 27.01.2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,62 0,00 0,00 27.01.2023 16,67 15,77 LU0480534915 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,11 0,00 0,00 27.01.2023 11,81 10,76 LU1270847004 -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,44 0,00 0,00 27.01.2023 9,99 9,05 LU1270847186 -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 8,60 0,00 0,00 27.01.2023 9,30 8,30 LU1340096590 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 012,00 0,00 0,00 27.01.2023 1 082,00 982,00 LU1005243099 -
Class A6 USD Kuukausittain 11,16 0,00 0,00 27.01.2023 11,93 10,77 LU1051767835 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 22,30 -0,01 -0,04 27.01.2023 23,17 21,38 LU0827879767 -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 9,86 0,00 0,00 27.01.2023 10,43 9,49 LU1992159068 -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,65 0,00 0,00 27.01.2023 12,32 11,26 LU1263143379 -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 8,43 0,00 0,00 27.01.2023 9,13 8,19 LU1003077317 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,37 0,00 0,00 27.01.2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
Class I2 Hedged AUD - 10,53 0,00 0,00 27.01.2023 10,99 10,11 LU1786038098 -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,28 0,00 0,00 27.01.2023 6,81 6,10 LU0827879841 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,56 0,00 0,00 27.01.2023 12,00 11,09 LU0278465058 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 88,23 -0,01 -0,01 27.01.2023 96,14 85,96 LU1165523371 -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 244,00 -4,00 -0,32 27.01.2023 1 397,00 1 145,00 LU1926936912 -
Class S2 Hedged EUR - 9,99 0,00 0,00 27.01.2023 10,57 9,64 LU1992159654 -
Class D2 USD Ei ole 15,69 0,00 0,00 27.01.2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,02 0,02 0,22 27.01.2023 9,94 8,98 LU1005243339 -
Class X2 USD Ei ole 12,39 0,00 0,00 27.01.2023 12,74 11,84 LU0278469985 -
Class A1 USD Kuukausittain 9,79 0,00 0,00 27.01.2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
Class A3 USD Kuukausittain 9,80 0,00 0,00 27.01.2023 10,36 9,44 LU1003076939 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,41 0,00 0,00 27.01.2023 11,91 10,96 LU0278463947 -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,46 0,00 0,00 27.01.2023 9,20 8,25 LU1681056062 -
Class I2 USD Ei ole 12,54 0,00 0,00 27.01.2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,47 0,00 0,00 27.01.2023 4,76 4,30 LU1294567364 -
Class X3 USD Kuukausittain 9,81 0,00 0,00 27.01.2023 10,37 9,46 LU1003077234 -
Class S2 Hedged CHF - 9,88 0,00 0,00 27.01.2023 10,50 9,56 LU1992159902 -
Class D2 EUR Ei ole 14,44 0,03 0,21 27.01.2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
Class A2 EUR Ei ole 13,73 0,02 0,15 27.01.2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,57 0,00 0,00 27.01.2023 12,06 11,11 LU0999670564 -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,42 0,00 0,00 27.01.2023 10,06 9,12 LU1877503935 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,37 0,00 0,00 27.01.2023 11,04 10,04 LU0972027022 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 8,59 -0,01 -0,12 27.01.2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,32 -0,01 -0,01 27.01.2023 89,81 80,53 LU1051769021 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,58 0,00 0,00 27.01.2023 10,13 9,23 LU1083819141 -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,60 0,00 0,00 27.01.2023 9,32 8,36 LU1685502194 -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 11,79 0,00 0,00 27.01.2023 12,16 11,28 LU1214678283 -
Class S2 USD - 10,69 0,00 0,00 27.01.2023 11,05 10,23 LU1992160157 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,32 0,00 0,00 27.01.2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 98,73 -0,01 -0,01 27.01.2023 104,66 95,34 LU1121320748 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,50 0,00 0,00 27.01.2023 10,16 9,21 LU1121327164 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,47 0,00 0,00 27.01.2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 9,97 0,00 0,00 27.01.2023 10,66 9,65 LU1003077820 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,60 0,00 0,00 27.01.2023 13,08 12,08 LU1093512371 -
Class A4 USD Vuotuinen 9,72 0,00 0,00 27.01.2023 10,25 9,31 LU1153584997 -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 9,27 0,00 0,00 27.01.2023 10,02 8,94 LU1992161049 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,43 0,00 0,00 27.01.2023 9,08 8,16 LU1165522480 -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,55 -0,01 -0,09 27.01.2023 11,97 11,06 LU1136394076 -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,91 0,00 0,00 27.01.2023 9,52 8,62 LU1165522217 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit