Osakkeet

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

24,26 -3,45 20,09 -5,03 47,24
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

24,41 -3,35 19,97 -5,15 47,30
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
30,18 15,76 14,48 - 14,50
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

29,93 15,69 14,51 - 14,55
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
13,21 -0,75 8,94 30,18 55,11 96,63 - 195,57
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

13,25 -0,76 9,04 29,93 54,83 96,85 - 196,51

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.06.2021 USD 676,368
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 711
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 29.05.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,04%
ISIN LU0938202586
Bloomberg-tunnus BGINAXE
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BB369Y8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 5,47
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.05.2021 35,27
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 99,42
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.05.2021 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.05.2021 147,39
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.05.2021 3
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 28.05.2021 0,34%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 28.05.2021 0,85%
MSCI - ydinaseet alkaen 28.05.2021 0,38%
MSCI - lämpöhiili alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 28.05.2021 0,26%
MSCI - tupakka alkaen 28.05.2021 0,60%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 28.05.2021 99,45%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 28.05.2021 0,55%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,11% ja öljyhiekat 1,57%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares North America Equity Index Fund (LU), Class X2, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1438 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 5,29
MICROSOFT CORP 4,52
AMAZON COM INC 3,49
FACEBOOK CLASS A INC 2,00
ALPHABET INC CLASS C 1,80
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,79
JPMORGAN CHASE & CO 1,27
TESLA INC 1,21
JOHNSON & JOHNSON 1,12
NVIDIA CORP 1,02
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 269,98 1,35 0,50 269,98 199,63 - LU0938202586 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 310,88 1,56 0,50 310,88 232,49 - LU0852473445 - -
Class N2 EUR - 100,94 0,51 0,51 100,94 95,86 - LU2337603828 - -
Class F2 USD Ei ole 322,72 0,02 0,01 322,72 222,39 - LU0836515808 - -
Class D2 USD Ei ole 171,25 0,01 0,01 171,25 118,02 - LU1722863641 - -
Class N2 USD Ei ole 323,56 0,01 0,00 323,56 222,92 - LU0836514405 - -
Class A2 USD Ei ole 314,21 0,00 0,00 314,21 217,18 - LU0836513001 - -
Class D2 EUR - 165,35 0,83 0,50 165,35 122,55 - LU1811363917 - -
Class X2 USD Ei ole 327,74 0,02 0,01 327,74 225,46 - LU0826450636 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit