Korko-sijoitukset

SEML

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja siitä saatava tulo voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa. Kaksi tärkeintä korkosijoittamiseen liittyvää riskiä ovat korkoriski ja luottoriski. Tyypillisesti kun korot nousevat, joukkolainojen markkinahinnat laskevat vastaavasti. Luottoriskillä viitataan siihen mahdollisuuteen, että joukkolainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan takaisin lainaamaansa pääomaa ja sovittuja korkoja. Rahasto sijoittaa yritysten kiinteätuottoisiin arvopapereihin. On olemassa maksuhäiriöriski, ts. riski, että liikkeeseenlaskija ei maksa korkoja tai itse lainapääomaa niiden erääntyessä. Valuuttasuojaus on suunniteltu vähentämään perusvaluutan ja joidenkin tai kaikkien kohdesijoitusten transaktiovaluuttojen välisten kurssimuutosten vaikutusta. Vaikutusta ei kuitenkaan voida täysin poistaa. Tämä voi valuuttakurssien kehityksestä riippuen vaikuttaa rahaston kehitykseen joko myönteisesti tai kielteisesti. Tärkeä vertailuindeksin muutoksia koskeva huomautus – 1.7.2013 alkaen iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bond -rahaston ("Rahasto") (kaupankäyntikoodi SEML) vertailuindeksiin tehdään muutoksia. Rahaston vertailuindeksi (Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index) laajentaa kattavuuttaan kahdeksasta viiteentoista maahan siten, että Rahastoon tulevat mukaan Chile, Kolumbia, Peru, Filippiinit, Romania, Venäjä ja Thaimaa. Lisäksi kunkin maan markkina-arvo rajoitetaan 10 prosenttiin, jotta indeksin diversifikaatiota voidaan lisätä. Aiemmin indeksin säännöissä ei ollut enimmäismarkkina-arvon rajoitusta. Lisätietoja saat vertailuindeksi-ilmoituksessa olevasta rahastojen Lisätietoja-kohdasta, Avaintiedot-verkkosivulta tai ottamalla yhteyttä paikalliseen iShares-tiimiin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

4,31 11,94 -8,68 -8,09 11,90
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

5,27 12,88 -7,82 -7,31 12,99
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,34 2,24 3,45 - -0,36
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

8,35 3,20 4,38 - 0,29
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,66 2,43 1,18 0,78 7,34 6,88 18,45 - -3,50
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

-2,37 2,52 1,50 1,17 8,35 9,90 23,88 - 2,96
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 8,73 14,07 -7,15 11,56 1,71
Vertailuarvo (%) 9,64 15,16 -6,23 12,56 2,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.06.2021 USD 5 720 725 125
Rahaston nettovarat alkaen 23.06.2021 USD 6 069 927 867
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 20.06.2011
Perustamispäivä 20.06.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kulusuhde 0,50%
Vuosittainen juokseva kulu 0,50%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Otanta
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Puolivuosittain
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 31.03.2021 0,00%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00B5M4WH52
Bloomberg-tunnus SEML LN
Liikkeeseenlaskija iShares III plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 23.06.2021 101 033 723
Sijoitusten lukumäärä alkaen 23.06.2021 262
Vertailuarvon taso alkaen 23.06.2021 USD 150,07
Vertailuarvon tunnus GBIE1001
Jaettu tuotto alkaen 23.06.2021 4,45
Painotettu keskim. kuponki alkaen 23.06.2021 5,35
Tilivuoden päätös 30 kesäkuuta
Tehokas duraatio alkaen 23.06.2021 5,09
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 23.06.2021 7,21
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2021 12,30%
Painotettu keskim. YTM. alkaen 23.06.2021 5,13%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.06.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.06.2021 4,52
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.06.2021 60,16
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.06.2021 98,90
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.06.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.06.2021 246
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.06.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Belgia

 • Chile

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Slovakia

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

 • Tšekki

Omistukset

Omistukset

alkaen 23.06.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 23.06.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,92
INDONESIA (REPUBLIC OF) 9,91
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 9,16
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8,36
Liikkeellelaskija Painotus (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7,09
POLAND (REPUBLIC OF) 6,69
RUSSIAN FEDERATION 6,52
MALAYSIA (GOVERNMENT) 6,23
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4,59
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 23.06.2021

% markkina-arvosta

alkaen 23.06.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 23.06.2021

% markkina-arvosta

alkaen 23.06.2021

% markkina-arvosta

alkaen 23.06.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Arvopaperilainauksen tuotto 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 1,64 4,93 5,35 4,49 5,26
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 4,42 9,85 8,18 7,89 8,62
Vakuus (% lainasta) 105,61 107,36 106,75 106,99 107,51
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 23.06.2021
Nimi Tunnus ISIN SEDOL Vaihto Maa Omaisuuslaji Painotus (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SEML GBP 21.06.2011 B58DV13 SEML LN SEML.L INAVEMLG SEMLGINAV.DE IE00B5M4WH52 - 13167739 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSP EUR 18.07.2011 BVG2QG4 IUSP GY IUSPE.DE INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 A1JADV - - -
London Stock Exchange IEML USD 21.06.2011 B5M4WH5 IEML LN IEML.L INAVEMLU SEMLUINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEML MXN 22.06.2018 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana SEML EUR 17.10.2011 B6SKHT1 SEML IM SEML.MI INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
SIX Swiss Exchange IEML CHF 15.08.2012 B7H33C3 IEMLSW IEML.S INAVEMLC - IE00B5M4WH52 - 13167739 - -

Dokumentit

Dokumentit