Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

-6,58 4,29 4,93 2,50 9,33
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-0,28 -0,37 -0,37 -0,39 -0,43
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,94 4,35 2,23 - 3,08
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

-0,44 -0,40 -0,37 - -0,18
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,67 -2,67 -5,07 3,94 13,61 11,66 - 29,50
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

-0,04 -0,04 -0,14 -0,44 -1,20 -1,86 - -1,50

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.02.2021 EUR 2 050,272
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 99
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 25.07.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,37%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-tunnus BLEUD2R
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 194 Alt - Market Neutral - Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,27
LONZA GROUP AG 3,21
RELX PLC 2,86
DSV PANALPINA A/S 2,79
AUTO TRADER GROUP PLC 2,40
Nimi Painotus (%)
TELEPERFORMANCE 2,21
NOVO NORDISK A/S 2,17
VAT GROUP AG 2,07
STRAUMANN HOLDING AG 1,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,79
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 157,29 -0,03 -0,02 166,86 145,45 - LU0802637750 - -
Class D2 USD - 96,74 -0,01 -0,01 102,94 96,02 - LU2213651438 - -
Class I2 EUR Ei ole 151,77 -0,03 -0,02 160,61 140,24 - LU0776931064 - -
Class A2 EUR Ei ole 142,26 -0,03 -0,02 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 146,21 -0,03 -0,02 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
Class X2 EUR - 95,91 -0,02 -0,02 102,07 95,12 - LU2231577342 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 143,71 -0,02 -0,01 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
Class D2 EUR Ei ole 148,98 -0,04 -0,03 157,49 137,71 - LU0414666189 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 142,22 -0,03 -0,02 150,60 131,89 - LU0414668557 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit