Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

45,15 19,98 -6,88 14,31 -33,86
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

50,01 21,60 -6,47 12,92 -32,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-33,86 -11,04 4,16 -4,70 6,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-32,67 -10,74 5,34 -3,85 7,02
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-37,23 -4,32 -7,73 -33,86 -29,59 22,62 -38,24 156,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

-34,48 -1,75 -5,65 -32,67 -28,89 29,72 -32,51 190,04

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.10.2020 USD 739,169
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2020 0,65
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2020 48
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 18.01.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Latin America Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Latin America Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,10%
ISIN LU0204063647
Bloomberg-tunnus MLAMADS
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B05M2N7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSLANTGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.10.2020 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.10.2020 4,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.10.2020 54,81
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.10.2020 94,70
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.10.2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.10.2020 166,06
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.10.2020 135
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.10.2020 31.03.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2020 23,34%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2020 0,00%
MSCI:n tiedot liiketoimiin osallistumisen prosentuaalisesta osuudesta alkaen 30.09.2020 95,45%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 12,61% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Latin American Fund, Class A4, alkaen 30.09.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 239 Latin America Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2020
Nimi Painotus (%)
VALE SA 8,95
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,45
BANCO BRADESCO SA 5,42
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,37
Nimi Painotus (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,17
LOJAS AMERICANAS SA 2,94
CEMEX SAB DE CV 2,56
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 GBP Vuotuinen 36,38 0,11 0,30 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 4,79 0,00 0,00 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 35,86 0,10 0,28 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,57 0,00 0,00 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 40,79 -0,05 -0,12 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 36,30 0,10 0,28 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 40,79 -0,05 -0,12 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 6,39 0,00 0,00 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 4,85 0,00 0,00 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
Class I2 USD - 8,66 0,00 0,00 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
Class X2 USD Ei ole 64,03 0,02 0,03 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 6,79 0,00 0,00 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 38,68 0,00 0,00 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
Class A2 USD Ei ole 51,39 0,00 0,00 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,85 0,00 0,00 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
Class D2 GBP Ei ole 43,67 0,12 0,28 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
Class I2 EUR - 7,31 -0,01 -0,14 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
Class A2 EUR Ei ole 43,42 -0,04 -0,09 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
Class D2 USD Ei ole 57,06 0,01 0,02 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
Class A2 GBP Ei ole 39,34 0,12 0,31 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 32,58 0,01 0,03 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,09 0,00 0,00 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
Class D2 EUR Ei ole 48,21 -0,05 -0,10 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,46 0,00 0,00 12,01 5,49 - LU1023057877 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit