Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

4,53 3,15 -39,38 32,84 20,06
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

3,74 2,17 -39,39 40,11 30,49
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,27 -2,79 0,49 -0,74 7,95
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

18,30 0,36 1,88 0,11 9,82
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
21,46 -4,49 13,26 11,27 -8,15 2,47 -7,19 356,17
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

19,38 -8,22 9,59 18,30 1,08 9,75 1,14 540,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.05.2022 USD 976,922
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 46
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 01.07.2002
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Latin America Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Latin America Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,09%
ISIN LU0171289498
Bloomberg-tunnus MLATAEA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B03R5C4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSLANTEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 17,65%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 99,67%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 0,37%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 7,60% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Latin American Fund, Class A2, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 229 Latin America Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22
VALE SA 7,66
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27
BANCO BRADESCO SA 4,88
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78
Nimi Painotus (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,69
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32
AMBEV SA 2,84
GERDAU SA 2,71
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 56,59 0,98 1,76 62,54 45,07 - LU0171289498 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 52,56 0,90 1,74 58,10 41,86 - LU0408221785 - -
Class D2 USD Ei ole 66,99 1,99 3,06 77,46 57,23 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,16 0,15 2,99 6,13 4,47 - LU0521028802 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 43,71 0,49 1,13 47,91 35,10 - LU0204063647 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 7,82 0,23 3,03 9,15 6,71 - LU0827884338 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 43,62 0,48 1,11 47,70 34,70 - LU0462858670 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,54 0,17 3,17 6,53 4,78 - LU0827884171 - -
Class D2 GBP Ei ole 53,69 0,59 1,11 58,80 42,97 - LU0827883876 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 52,72 0,91 1,76 58,22 41,84 - LU0827883959 - -
Class I2 USD - 10,21 0,31 3,13 11,77 8,71 - LU1847653067 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,48 0,26 3,16 10,03 7,33 - LU1023057877 - -
Class I2 EUR - 9,68 0,16 1,68 10,69 7,68 - LU0368234455 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 7,93 0,24 3,12 9,25 6,80 - LU0788109048 - -
Class A2 GBP Ei ole 47,80 0,53 1,12 52,39 38,38 - LU0171289738 - -
Class D2 EUR Ei ole 63,56 1,09 1,74 70,19 50,45 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,51 0,16 2,99 6,46 4,74 - LU0572108347 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,92 0,17 2,96 6,89 5,07 - LU0827884502 - -
Class A2 USD Ei ole 59,64 1,77 3,06 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 43,81 0,48 1,11 47,98 35,06 - LU0827884098 - -
Class X2 USD Ei ole 76,67 2,28 3,06 88,14 65,11 - LU0462856542 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 37,60 1,11 3,04 43,96 32,35 - LU0827884411 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 44,26 1,32 3,07 52,10 38,19 - LU0827884254 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 7,27 0,22 3,12 8,56 6,26 - LU0480534832 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Dokumentit

Dokumentit