Korko-sijoitukset

BGF Global Government Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,6 1,5 8,2 0,4 3,2 2,7 0,8 7,8 7,5 -2,6
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 4,5 0,2 8,4 1,3 3,8 2,1 2,6 7,6 6,1 -2,3
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,25 -3,00 -0,05 1,54 1,94
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -11,82 -2,85 0,37 1,73 2,12
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,55 1,85 -2,34 -4,20 -13,25 -8,72 -0,24 16,57 26,41
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -11,02 2,14 -1,41 -3,28 -11,82 -8,31 1,88 18,71 29,18
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-0,99 11,33 4,79 -1,09 -13,91
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

0,95 11,76 4,31 -2,12 -12,50

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.12.2022 USD 891 911 707
Perustamispäivä 10.09.2010
Rahaston perustaminen 14.05.1987
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 FTSE World Government Bond USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,63%
Kulusuhde 0,40%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGGGD2U
ISIN LU0540001038
SEDOL B6473B0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 665
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 5,06%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,980
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 3,76
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 7,01
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 3,76%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 6,99
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 7,48
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 7,48

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 84,38
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 6,05
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 35,16
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Global USD
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 347
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 432,54
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 10,83
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 0,07%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 8,10%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 90,06%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,06% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Government Bond Fund, Class D2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 358 Global Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 3 07/31/2024 3,97
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 3,59
TREASURY NOTE 1.5 02/29/2024 3,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,05
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024 2,61
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2027 2,32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 0.2 03/20/2032 1,59
UK CONV GILT 0.125 01/31/2023 1,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 1,45
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 1 03/20/2052 1,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 USD Ei ole 29,54 -0,07 -0,24 09.12.2022 33,73 28,20 LU0540001038 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 24,41 -0,06 -0,25 09.12.2022 28,49 23,41 LU0329591563 -
Class X2 Hedged NOK - 100,15 -0,24 -0,24 09.12.2022 114,36 95,76 LU1806518707 -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 8,83 -0,02 -0,23 09.12.2022 10,39 8,46 LU1811366183 -
Class I2 Hedged EUR - 8,56 -0,02 -0,23 09.12.2022 9,97 8,20 LU0368232830 -
Class A3 USD Kuukausittain 19,63 -0,04 -0,20 09.12.2022 22,65 18,79 LU0172412149 -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 16,12 -0,04 -0,25 09.12.2022 19,02 15,51 LU0297943168 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 23,08 -0,06 -0,26 09.12.2022 27,03 22,14 LU0297942863 -
Class A2 USD Ei ole 28,28 -0,06 -0,21 09.12.2022 32,39 27,00 LU0006061385 -
Class X2 USD Ei ole 10,57 -0,03 -0,28 09.12.2022 12,01 10,09 LU0462857607 -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 91,47 -0,21 -0,23 09.12.2022 106,41 87,69 LU1484781478 -
Class I2 USD Ei ole 10,46 -0,03 -0,29 09.12.2022 11,92 9,98 LU1567964413 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,08 -0,02 -0,20 09.12.2022 11,69 9,65 LU1083813532 -
Class D3 USD Kuukausittain 19,65 -0,04 -0,20 09.12.2022 22,68 18,81 LU0827882043 -
Class A1 Hedged EUR Kuukausittain 16,26 -0,04 -0,25 09.12.2022 19,18 15,63 LU0297940495 -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 93,46 -0,22 -0,23 09.12.2022 107,79 89,50 LU1495984053 -
Class A1 USD Kuukausittain 19,60 -0,04 -0,20 09.12.2022 22,63 18,76 LU0118256485 -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 16,17 -0,04 -0,25 09.12.2022 19,07 15,55 LU0827881821 -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 8,87 -0,02 -0,22 09.12.2022 10,32 8,51 LU1484781395 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit