Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 13,9 1,4 8,7 -0,5 5,1 5,5 -3,4 11,6 7,0 -1,1
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 10,9 0,1 7,6 -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,96 -3,35 -0,55 1,74 4,70
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -13,60 -2,36 0,80 2,26 4,46
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,96 3,95 -1,81 -4,59 -14,96 -9,73 -2,73 18,82 87,85
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -13,55 4,39 -0,88 -3,40 -13,60 -6,91 4,07 25,10 82,13
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-1,94 9,90 4,83 2,10 -18,01
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

0,08 11,70 6,20 1,92 -16,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.12.2022 USD 869 157 966
Perustamispäivä 06.03.2009
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Corporate Bond - GBP Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRXDSH4
ISIN LU0414062165
SEDOL B57H989

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 490
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 2,72
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 8,29%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,993
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 5,24
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 6,42
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 5,40%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 6,33
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 8,11
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 8,11

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 92,31
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,92
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 20,83
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Global Corporates USD
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 96
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 176,07
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 84,90
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,50%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 2,33%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,50%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 1,66%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 90,64%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 7,99%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,81% ja öljyhiekat 1,18%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Corporate Bond Fund, Class X4 Hedged, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 128 Global Corporate Bond - GBP Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,86
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,80
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,80
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 0,80
HSBC HOLDINGS PLC 7.39 11/03/2028 0,80
Nimi Painotus (%)
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 0,77
BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 0,76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716 08/11/2026 0,75
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,73
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS 3.125 03/26/2026 0,71
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 8,32 0,01 0,12 08.12.2022 9,90 7,68 LU0414062165 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,39 0,00 0,00 08.12.2022 11,07 8,70 LU1625162489 -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 10,75 0,00 0,00 08.12.2022 12,72 9,98 LU0803752475 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 87,24 0,00 0,00 08.12.2022 105,40 81,33 LU1220227653 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 9,49 0,00 0,00 08.12.2022 11,05 8,78 LU1222731728 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,34 0,00 0,00 08.12.2022 10,00 7,75 LU1149717313 -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,01 0,00 0,00 08.12.2022 11,76 9,23 LU0825403933 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,42 0,00 0,00 08.12.2022 10,07 7,82 LU1435395121 -
Class A6 USD Kuukausittain 9,60 0,00 0,00 08.12.2022 11,42 8,90 LU0788109634 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,47 0,00 0,00 08.12.2022 11,35 8,79 LU0871639976 -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,12 0,00 0,00 08.12.2022 10,82 8,43 LU1814255474 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 70,79 0,02 0,03 08.12.2022 85,05 65,74 LU0788109550 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,63 0,00 0,00 08.12.2022 13,78 10,78 LU0297942434 -
Class D2 USD Ei ole 14,64 0,00 0,00 08.12.2022 16,87 13,50 LU0326960662 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 7,76 0,00 0,00 08.12.2022 9,33 7,19 LU0303846876 -
Class A2 USD Ei ole 13,75 0,01 0,07 08.12.2022 15,91 12,68 LU0297942194 -
Class I2 USD Ei ole 11,28 0,00 0,00 08.12.2022 12,98 10,40 LU1181254019 -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,24 0,00 0,00 08.12.2022 10,99 8,58 LU0816460231 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 13,44 0,00 0,00 08.12.2022 15,76 12,44 LU0414062249 -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 9,82 0,00 0,00 08.12.2022 11,61 9,10 LU0816460157 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,37 0,00 0,00 08.12.2022 14,60 11,46 LU0326951752 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 10,55 0,00 0,00 08.12.2022 12,55 9,79 LU0816460074 -
Class X2 USD Ei ole 15,86 0,00 0,00 08.12.2022 18,17 14,61 LU0434566104 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 93,57 -0,01 -0,01 08.12.2022 110,39 86,71 LU1162516634 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 8,89 0,00 0,00 08.12.2022 10,56 8,22 LU1403442228 -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 10,98 0,00 0,00 08.12.2022 12,68 10,13 LU1153585614 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumentit

Dokumentit