Korko-sijoitukset

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 5,5 -5,7 8,9 -1,2 10,2 3,2 0,0 8,3 9,7 5,4
Vertailuarvo (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,3 0,1 8,4 9,8 6,4
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

1,96 11,71 5,01 4,04 -14,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

2,06 11,82 5,14 4,13 -21,73
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,95 -1,66 1,11 1,98 2,70
Vertailuarvo (%) -22,37 -4,16 -0,40 1,26 2,13
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,95 0,33 -9,62 -11,61 -15,95 -4,89 5,66 21,63 35,67
Vertailuarvo (%) -23,95 1,05 -12,38 -15,75 -22,37 -11,96 -1,98 13,30 27,21

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.11.2022 USD 208 663 953
Rahaston nettovarat alkaen 23.11.2022 USD 1 494 680 160
Perustamispäivä 25.05.2011
Rahaston perustaminen 11.04.2008
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Indeksin tunnus BCIW1A
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kulusuhde 0,12%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 250000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGIILBD
ISIN IE00B3C8NT28
SEDOL B3C8NT2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 150
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 8,26%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,831
Tuotto maturiteettiin alkaen 24.11.2022 3,44
Muokattu duraatio alkaen 24.11.2022 9,96
Painotettu keskim. YTM. alkaen 24.11.2022 1,00%
Tehokas duraatio alkaen 24.11.2022 9,98
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 24.11.2022 10,73
WAL huonoimpaan alkaen 24.11.2022 10,73

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 5,91
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 24,19
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Global Inflation Linked
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 62
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst. Acc. USD Hedged, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 80 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 24.11.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,69
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,56
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 24.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 24.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 24.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 24.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 24.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Inst. Acc. USD Hedged USD Ei ole 13,98 0,12 0,85 23.11.2022 16,64 12,85 IE00B3C8NT28 -
Class Flexible USD - 7,78 0,11 1,43 23.11.2022 10,04 6,89 IE0004XHE738 -
D Acc. USD Hedged USD Ei ole 11,00 0,09 0,85 23.11.2022 13,08 10,11 IE00BD0NC367 -
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 181,41 0,99 0,55 23.11.2022 200,85 172,45 IE0005JGQ5P6 -
Class Flexible Acc EUR - 8,94 0,05 0,55 23.11.2022 10,55 8,49 IE000KD5RQM5 -
Class D Acc Hedged GBP - 8,48 0,07 0,80 23.11.2022 10,00 7,83 IE000H4Z3PW7 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Ei ole 16,39 0,14 0,85 23.11.2022 19,49 15,07 IE00B2PPWQ36 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit