Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoluokittelemattomat kiinteätuottoiset arvopaperit ovat herkempiä korkomuutoksille, ja niihin liittyy suurempi luottoriski kuin korkeamman luottoluokituksen kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 7,0 1,6 -5,0 13,1 7,2 -3,4 14,2 5,8 4,2
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 7,4 2,5 -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,95 -0,53 1,27 3,15 3,72
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -11,76 0,29 2,00 4,11 4,71
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,59 3,30 -3,01 -4,95 -11,95 -1,58 6,52 36,33 48,08
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,52 2,60 -3,74 -4,71 -11,76 0,87 10,39 49,65 63,91
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

2,66 5,65 2,31 9,77 -14,88
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

3,05 6,35 3,20 11,27 -14,15

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2022 USD 2 083 435 843
Perustamispäivä 01.02.2012
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
Kulusuhde 1,25%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD High Yield Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGUHA6U
ISIN LU0738912566
SEDOL B7MSLC9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 1226
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 6,67
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 10,68%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,955
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 8,23
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 4,34
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 8,24%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 4,03
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 6,44
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 6,44

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 68,57
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 5,36
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 55,38
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond USD High Yield
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 381
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 286,17
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 67,19
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 41,12%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 58,83%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A6, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 666 USD High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,91
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,73
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 0,71
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,62
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,58
Nimi Painotus (%)
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,56
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0,56
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 0,53
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,51
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,50
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A6 USD Kuukausittain 4,15 -0,03 -0,72 30.11.2022 5,02 4,03 LU0738912566 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 214,20 -0,09 -0,04 30.11.2022 247,68 206,40 LU0532707519 -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,89 -0,01 -0,06 30.11.2022 20,45 17,18 LU0827886895 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 86,21 -0,57 -0,66 30.11.2022 105,51 83,87 LU1919856218 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,68 0,00 0,00 30.11.2022 16,76 14,09 LU0578945809 -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 7,63 -0,03 -0,39 30.11.2022 9,26 7,42 LU0578943853 -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 9,48 -0,04 -0,42 30.11.2022 11,32 9,19 LU0803752046 -
Class D2 USD Ei ole 37,42 -0,01 -0,03 30.11.2022 42,25 35,84 LU0552552704 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 8,94 -0,01 -0,11 30.11.2022 10,76 8,60 LU0681219902 -
Class D3 USD Kuukausittain 8,79 -0,04 -0,45 30.11.2022 10,43 8,50 LU0592702061 -
Class I2 Hedged GBP - 9,62 0,00 0,00 30.11.2022 10,98 9,25 LU2242188931 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,70 -0,01 -0,09 30.11.2022 12,39 10,31 LU1090156289 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 8,44 -0,04 -0,47 30.11.2022 10,06 8,17 LU0578937376 -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 8,18 -0,04 -0,49 30.11.2022 9,83 7,94 LU0580330818 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,48 -0,04 -0,53 30.11.2022 9,11 7,26 LU0871640396 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,73 0,00 0,00 30.11.2022 19,24 16,08 LU0578947334 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 9,61 -0,04 -0,41 30.11.2022 11,53 9,31 LU0578942376 -
Class A3 USD Kuukausittain 5,13 -0,02 -0,39 30.11.2022 6,08 4,96 LU0172419151 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,13 -0,01 -0,10 30.11.2022 11,80 9,78 LU1090155554 -
Class X2 USD Ei ole 42,32 -0,01 -0,02 30.11.2022 47,48 40,49 LU0147390172 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,66 0,00 0,00 30.11.2022 17,77 15,01 LU0827887273 -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 8,46 -0,05 -0,59 30.11.2022 10,09 8,19 LU0827886978 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 30,73 -0,18 -0,58 30.11.2022 37,41 29,86 LU0764619531 -
Class A1 USD Kuukausittain 5,09 0,00 0,00 30.11.2022 6,01 4,92 LU0046675905 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 198,14 -0,09 -0,05 30.11.2022 230,57 191,15 LU0330917963 -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 8,66 -0,04 -0,46 30.11.2022 10,32 8,38 LU0803751741 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 7,75 -0,01 -0,13 30.11.2022 9,33 7,45 LU1111085442 -
Class A2 USD Ei ole 34,62 -0,01 -0,03 30.11.2022 39,34 33,20 LU0046676465 -
Class SR3 USD Kuukausittain 8,51 -0,04 -0,47 30.11.2022 10,09 8,23 LU2319962812 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 8,47 0,00 0,00 30.11.2022 10,18 8,14 LU2319962655 -
Class SR2 USD - 9,20 0,00 0,00 30.11.2022 10,38 8,81 LU2319962739 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,92 -0,01 -0,11 30.11.2022 10,31 8,60 LU2319962572 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 75,13 -0,60 -0,79 30.11.2022 91,11 72,90 LU1023056127 -
Class I3 USD Kuukausittain 8,28 -0,04 -0,48 30.11.2022 9,82 8,01 LU0764821012 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,56 -0,05 -0,66 30.11.2022 9,18 7,34 LU1314333441 -
Class I2 Hedged CHF - 8,82 -0,01 -0,11 30.11.2022 10,19 8,50 LU2344713685 -
Class X6 USD Kuukausittain 9,32 -0,05 -0,53 30.11.2022 11,10 9,01 LU1376384019 -
Class I2 USD Ei ole 15,25 0,00 0,00 30.11.2022 17,19 14,60 LU0822668108 -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 8,97 -0,01 -0,11 30.11.2022 10,78 8,64 LU0706698544 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,07 0,00 0,00 30.11.2022 12,78 10,66 LU1111085798 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit