Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Manglende oplysninger om kalenderårets afkast
  1y 3y 5y 10y Opret.
-8,31 1,55 2,62 - 2,72
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,26 -1,76 -0,93 -4,38 -8,31 4,72 13,80 - 21,42
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

2,86 4,75 -2,24 15,37 -9,29

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 27.sep.2022 EUR 667.971.651
Oprettelsesdato 03.jun.2015
Fondens oprettelse 10.apr.2015
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Multi Asset
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,12%
Omkostningsgrad 1,13%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BMA2RFE
ISIN LU1241524708
SEDOL BYPC8F9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.aug.2022 37
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.aug.2022 10,66%
P/E-kvotient pr. 26.sep.2022 10,48
P/B-kvotient pr. 26.sep.2022 1,24
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 26.sep.2022 2,21%
Ændret varighed pr. 26.sep.2022 2,95
Effektiv løbetid pr. 26.sep.2022 2,80
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 26.sep.2022 3,83

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 94,39
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 7,29
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 24,77
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Mixed Asset EUR Bal - Global
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 759
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 116,15
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 60,96
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 30.apr.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.aug.2022 0,04%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.aug.2022 0,10%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.aug.2022 0,03%
MSCI - Termisk kul pr. 31.aug.2022 0,01%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.aug.2022 0,03%
MSCI - Oliesand pr. 31.aug.2022 0,12%
MSCI - Tobak pr. 31.aug.2022 0,04%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.aug.2022 53,43%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.aug.2022 45,95%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,33% for dampkul og 0,29% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Det omfatter både BlackRock- og tredjepartsanalyse og -faktorer og danner grundlag for den indledende investeringsbeslutning. Ved beslutninger om at købe, beholde eller sælge tager teamet højde for konkurrencemæssige fordele ved allokering til midler, der giver adgang til virksomheder med stærkere ESG-karakteristika inden for en given branche. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisiko sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe samt porteføljegennemgange med Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class A2, pr. 31.aug.2022 målt imod 2278 EUR Moderate Allocation - Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Pris Veksling
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 26.sep.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 115,45 -0,41 -0,35 27.sep.2022 136,02 115,15 LU1241524708 -
Class X2 GBP - 116,46 -0,39 -0,33 27.sep.2022 134,71 115,41 LU1901862026 -
Class D2 EUR Ingen 125,69 -0,45 -0,36 27.sep.2022 147,30 125,15 LU1304596684 -
Class X2 USD - 121,56 -0,40 -0,33 27.sep.2022 139,21 119,84 LU1901862299 -
Class I2 EUR - 103,32 -0,37 -0,36 27.sep.2022 121,02 102,85 LU2242191489 -
Class D5 EUR Kvartalsvis 111,42 -0,40 -0,36 27.sep.2022 130,69 110,94 LU1191063038 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Dokumenter

Dokumenter