Multi Asset

ESG Multi-Asset Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 9,5 7,9 10,3 1,3 0,9 6,3 -4,6 14,5 10,1 15,0
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 9,1 10,2 13,8 6,0 6,6 3,9 -1,9 16,9 6,3 12,9
  1y 3y 5y 10y Opret.
-8,88 4,60 4,16 4,70 2,46
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -9,32 2,83 4,16 6,17 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,46 1,06 -6,34 -7,01 -8,88 14,43 22,62 58,33 78,39
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -11,06 2,84 -5,44 -4,36 -9,32 8,73 22,58 82,05 -
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

4,97 4,87 7,65 13,45 -7,75
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

5,70 8,87 3,23 12,75 -9,37

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.dec.2022 EUR 6.741.788.328
Oprettelsesdato 04.jan.1999
Fondens oprettelse 04.jan.1999
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Multi Asset
Begrænsningsbenchmark 1 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,45%
Omkostningsgrad 1,20%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MEBLU LX
ISIN LU0093503497
SEDOL 5598997

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 753
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 9,92%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,945
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 16,00
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 2,30
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 1,62%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 1,69
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 1,67
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 2,23

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 85,10
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 7,98
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 64,69
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Mixed Asset EUR Bal - Global
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 759
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 77,63
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 53,89
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 30.apr.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 73,72%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 26,28%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,23% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkorporerer ESG-overvejelser overalt i investeringsprocessens makroøkonomiske udsigter, idegenerering, implementeringsværktøjer, porteføljeudarbejdelse, risikostyring, løbende overvågning og rapportering. Alle research-ideer, der udarbejdes for Fonden, tager hensyn til den potentielle indvirkning af ESG-relaterede risici, og dette dokumenteres som en del af investeringsprocessen. Ideimplementering bruger en bred vifte af byggesten, herunder aktive investeringsforeninger, indeksfonde, ETF'er, direkte værdipapirer, derivater og tredjepartsfonde. Fondsadministratoren gennemgår regelmæssigt researchideer og aktivallokering og genovervejer hver enkelt byggesten, der bruges til at tilgå researchideer. Valget af byggesten er baseret på ESG-overvejelser. For strategier med et eksplicit ESG-mål bruges specifikke byggesten for at overholde disse retningslinjer. Når en ESG-fokuseret byggesten bliver tilgængelig, overvejes den som en erstatning for gængs markedseksponering. Både omfanget og indvirkningen af screeninger og integration overvejes med hensyn til investeringsformålet/specifikke strategiers investeringsstil. Fondsadministratoren kan også bygge skræddersyede tematiske sikkerhedskurve, som er underlagt BlackRocks basisscreeninger i første omgang og, hvor det er passende, yderligere screeningskriterier. Under rapporteringsfasen bruger Fondsadministratoren E, S og G-kriterier såsom overordnet ESG og CO2-fodaftryk. Disse indhentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljeovervågninger sammen med BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe samt porteføljegennemgange sammen med Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for ESG Multi-Asset Fund, Class A2, pr. 30.nov.2022 målt imod 2302 EUR Moderate Allocation - Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 4,14
GREENCOAT UK WIND PLC 3,55
TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 2,98
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 2,82
MICROSOFT CORP 2,78
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,70
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,50
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 1,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,27
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 1,26
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 18,46 -0,11 -0,59 02.dec.2022 20,58 17,55 LU0093503497 -
Class I2 Hedged EUR - 14,02 -0,05 -0,36 02.dec.2022 15,29 11,52 LU2310090357 -
Class D2 Hedged USD Ingen 52,79 -0,32 -0,60 02.dec.2022 57,42 49,93 LU0827879924 -
Class A4 EUR Årlig 10,46 -0,06 -0,57 02.dec.2022 11,66 9,94 LU2256991352 -
Class I2 Hedged USD - 9,98 -0,06 -0,60 02.dec.2022 10,83 9,43 LU2349430145 -
Class A2 Hedged SGD - 11,73 -0,06 -0,51 02.dec.2022 12,87 11,11 LU2077746001 -
Class D2 EUR Ingen 20,18 -0,11 -0,54 02.dec.2022 22,38 19,16 LU0473185139 -
Class A2 Hedged USD Ingen 49,34 -0,30 -0,60 02.dec.2022 53,94 46,69 LU0494093205 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,60 -0,06 -0,56 02.dec.2022 11,72 10,05 LU2250418493 -
Class A8 Hedged SGD Månedligt 10,93 -0,06 -0,55 02.dec.2022 12,22 10,40 LU2092937148 -
Class A10 Hedged USD Månedligt 9,27 -0,06 -0,64 02.dec.2022 10,07 8,83 LU2452424414 -
Class A10 Hedged SGD Månedligt 9,23 -0,06 -0,65 02.dec.2022 10,08 8,80 LU2452424505 -
Class A2 Hedged ZAR Ingen 116,51 -0,68 -0,58 02.dec.2022 123,55 109,86 LU2250418576 -
Class A10 Hedged CNH Månedligt 92,36 -0,55 -0,59 02.dec.2022 100,84 88,27 LU2452424687 -
Class I2 EUR - 12,85 -0,07 -0,54 02.dec.2022 14,22 12,20 LU1822773989 -
Class A8 Hedged USD Månedligt 11,03 -0,06 -0,54 02.dec.2022 12,28 10,48 LU2092627202 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumenter

Dokumenter