Børshandlede fonde vs. indekserede investeringsforeninger

 ETFsIndex Mutual Funds
Giver afkastet fra det fulgte indeks minus gebyrer  Green tick  Blue tick
Er automatisk eksponeret over for afkast fra et stort antal værdipapirer
  Green tick  Blue tick
Spreder risikoen, da de er mindre afhængige af den enkelte virksomhed  Green tick  Blue tick
Har generelt lavere gebyrer end aktivt forvaltede investeringsforeninger  Green tick  Blue tick
Handles på fondsbørser som fx London Stock Exchange  Green tick  
Købes eller sælges også på fondsplatforme, men handles ikke på børser    Blue tick
Når investorer handler, køber de generelt fra - og sælger til - andre investorer  Green tick  
Investor handler reelt direkte med fondens porteføljeforvalter    Blue tick
Handler kan foregå hele dagen  Green tick  
Handler finder sted én gang om dagen Blue tick
Minimumsinvestering på én aktie eller i visse tilfælde endda dele af en aktie betyder diversifikation til en brøkdel af prisen
Green tick
Kræver generelt en større minimumsinvestering
Blue tick

Den primære forskel ligger i køb og salg

Der er ikke noget rigtigt eller forkert

Valg af investering bør baseres på:

 

ETF icon 1 ETF icon 2 ETF icon 3
InvesteringsmålsætningTidshorisontOvervågning af indeks