Obligationer

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 6,1
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - - - 6,09
  1y 3y 5y 10y Opret.
6,09 - - - 11,87
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-5,25 - - - -1,98
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,09 2,77 -4,83 -1,08 6,09 - - - 14,40
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 03.feb.2023 GBP 59.214.618
Net Assets of Fund pr. 03.feb.2023 USD 199.197.971
Oprettelsesdato 18.okt.2021
Fondens oprettelse 18.okt.2021
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (USD)
Indeks-ticker I32561US
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,22%
Omkostningsgrad 0,12%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker ISCBIDA
ISIN IE000WV9SR42
SEDOL BMYX8V5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.jan.2023 47
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 2,83%
Ændret varighed pr. 31.jan.2023 5,82
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 2,83%
Effektiv løbetid pr. 31.jan.2023 5,84
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.jan.2023 7,64
WAL indtil dårligst pr. 31.jan.2023 7,64

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2023
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 6,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,97
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,12
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,84
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,41
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,13
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 3,09
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D GBP - 11,66 0,13 1,12 03.feb.2023 12,48 10,79 IE000WV9SR42 -
Class S USD - 9,75 -0,03 -0,32 03.feb.2023 10,40 9,15 IE000720VRP1 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24.maj2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class Institutional USD - 10,09 -0,03 -0,32 03.feb.2023 10,46 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class D USD - 10,10 -0,03 -0,32 03.feb.2023 10,47 9,34 IE000CW2NLR8 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Iain Court
Iain Court

Dokumenter

Dokumenter