Obligationer

SUOU

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatser stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationers markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fonden investerer i selskabsudstedte fastforrentede værdipapirer. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Valutaafdækning er beregnet til at reducere, men kan ikke eliminere indvirkningen af valutabevægelser mellem basisvalutaen og de valutaer, som nogle eller alle af de underliggende investeringer er blevet handlet i. Afhængig af valutakurserne kan dette have en positiv eller negativ effekt på fondens resultater. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - 2,11
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - 2,51
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,11 - - - 2,99
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

2,51 - - - 3,05
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,60 1,45 3,17 -1,60 2,11 - - - 3,99
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

-1,42 1,47 3,27 -1,42 2,51 - - - 4,07
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - - - -
Benchmark (%) - - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 29.jul.2021 USD 178.887.487
Net Assets of Fund pr. 29.jul.2021 USD 776.664.361
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 03.mar.2020
Oprettelsesdato 03.mar.2020
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad 0,15%
Løbende gebyr 0,15%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Stikprøver
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00BK4W7N32
Bloomberg Ticker SUOU NA
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 29.jul.2021 34.639.033
Antal beholdninger pr. 28.jul.2021 2.084
Benchmark-niveau pr. 29.jul.2021 USD 146,28
Benchmark Ticker I34325US
Udbytte til udbetaling pr. 28.jul.2021 1,83%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 28.jul.2021 3,52%
Ultimo regnskabsår 31 oktober
Effektiv løbetid pr. 28.jul.2021 8,10
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 28.jul.2021 11,16
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 28.jul.2021 1,76%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jul.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jul.2021 7,95
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jul.2021 97,44
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jul.2021 99,63
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jul.2021 Bond USD Corporates
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jul.2021 95,34
Fonde i Peer Group pr. 07.jul.2021 273
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jul.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 28.jul.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.jul.2021 99,88%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.jul.2021 0,12%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 3,55% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jul.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 28.jul.2021
Udsteder Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,40
BANK OF AMERICA CORP 2,90
CITIGROUP INC 2,33
MORGAN STANLEY 2,28
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,20
Udsteder Vægtning (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,16
APPLE INC 1,71
ORACLE CORPORATION 1,67
HSBC HOLDINGS PLC 1,51
ABBVIE INC 1,46
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jul.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jul.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 28.jul.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jul.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jul.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Euronext Amsterdam SUOU USD 05.mar.2020 BKDZ5W8 SUOU NA ISSUOU.AS - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
Xetra 36BE EUR 06.mar.2020 BL5H057 36BE GY 36BE.DE - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
Borsa Italiana SUOU EUR 22.jun.2020 BLB7YS2 SUOU IM SUOU.MI - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -
SIX Swiss Exchange SUOU USD 06.mar.2020 BJN4W38 SUOU SE SUOU.S - - IE00BK4W7N32 A2PSEQ 50136905 - -

Dokumenter

Dokumenter