Aktier

BGF Circular Economy

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. På grund af kriteriet anvendt under udvælgelsen af aktier for at leve op til definitionen af den cirkulære økonomi kan udvalget af selskaber, som fonden kan investere i, være mindre diversificeret end en typisk fond. Virksomheder i den cirkulære økonomier kan være underlagt miljøanliggender, skatter, statslig regulering, pris, udbud og konkurrence. Investorer bør forholde sig til fonden som led i en bredere investeringsstrategi.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - - - 29,19
  1y 3y 5y 10y Opret.
38,15 - - - 18,54
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
20,26 3,42 0,23 38,15 - - - 42,39

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.nov.2021 USD 2.332
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 52
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.okt.2019
Oprettelsesdato 02.okt.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Artikel 9
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU2041044335
Bloomberg-ticker BGBCEDE
Omkostningsgrad 0,68%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BHNMYT8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 8,59
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 94,90
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,06
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 162,57
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 4.509
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 99,53%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 1,02%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren overvejer ESG-kriterier sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens idegenererings-, virksomhedsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og løbende overvågningsfaser. ESG-oplysninger kan indhentes fra tredjepartsudbydere samt fra interne kommentarer om engagement og fra virksomhedsbesøg og input fra BlackRock Investment Stewardship. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
VEOLIA ENVIRON. SA 4,05
NIKE INC CLASS B 3,66
MICROSOFT CORP 3,66
ASML HOLDING NV 3,50
BUREAU VERITAS SA 3,37
Navn Vægtning (%)
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,30
SIKA AG 3,21
LOREAL SA 3,20
AVERY DENNISON CORP 3,01
KEYENCE CORP 2,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 13,39 -0,14 -1,03 14,10 10,51 - LU2041044335 - -
Class SR4 USD USD Årlig 11,12 0,00 0,00 11,69 10,00 - LU2319961335 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,28 0,01 0,07 15,05 11,96 - LU2087589854 - -
Class I4 GBP GBP Årlig 11,53 -0,05 -0,43 11,95 10,00 - LU2319961095 - -
Class I4 USD Årlig 15,40 0,00 0,00 16,19 14,41 - LU2360107911 - -
Class I2 JPY - 1.727,00 -20,00 -1,14 1.832,00 1.330,00 - LU2168065493 - -
Class X2 USD - 15,57 0,00 0,00 16,34 12,85 - LU2041044921 - -
Class I2 EUR - 13,48 -0,14 -1,03 14,19 10,55 - LU2041044764 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,08 0,00 0,00 11,73 9,75 - LU2298320933 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 11,11 0,01 0,09 11,73 9,76 - LU2298321071 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 113,39 0,04 0,04 118,73 97,62 - LU2298321402 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 11,07 0,00 0,00 11,68 10,00 - LU2319961418 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,11 0,01 0,09 11,73 9,75 - LU2298321154 - -
Class A4 USD Årlig 10,07 0,01 0,10 10,60 9,43 - LU2360108059 - -
Class Z2 USD - 15,35 0,00 0,00 16,13 12,76 - LU2041044848 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,05 0,00 0,00 11,69 9,75 - LU2298320859 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 111,34 0,03 0,03 117,39 97,56 - LU2298321311 - -
Class SR2 EUR EUR - 9,81 -0,10 -1,01 10,33 8,52 - LU2319961509 - -
Class D2 USD Ingen 15,24 0,00 0,00 16,03 12,70 - LU2041044251 - -
Class SR2 USD USD - 11,16 0,00 0,00 11,73 10,00 - LU2319961251 - -
Class SR4 GBP GBP Årlig 8,32 -0,04 -0,48 8,63 7,25 - LU2319961178 - -
Class A2 USD Ingen 14,99 0,01 0,07 15,79 12,59 - LU2041044095 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 11,09 0,00 0,00 11,74 9,75 - LU2298321238 - -
Class A2 EUR Ingen 13,17 -0,13 -0,98 13,87 10,41 - LU2041044178 - -
Class I2 Hedged JPY - 1.589,00 0,00 0,00 1.671,00 1.326,00 - LU2168065576 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,81 0,01 0,07 14,58 11,63 - LU2092937221 - -
Class I2 USD - 15,34 0,00 0,00 16,12 12,75 - LU2041044681 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokumenter

Dokumenter