Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 04.jun.2020 USD 96.269.943
Net Assets of Fund pr. 04.jun.2020 USD 503.674.584
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 04.maj2018
Oprettelsesdato 20.jul.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,23%
ISIN IE00BZ1NTF08
Bloomberg-ticker BRLGIUA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BZ1NTF0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.maj2020 46,04
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.maj2020 Bond Emerging Markets Global HC
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.maj2020, ud fra investeringer pr. 30.nov.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.maj2020
Navn Vægtning (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,78
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,70
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,66
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,61
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,61
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,54
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst Acc USD - 10,90 0,00 0,00 11,70 9,23 10,88 IE00BZ1NTF08 10,98 -
Flex Hedged Acc EUR - 10,43 0,00 -0,03 11,26 8,85 10,41 IE00BD9H4C29 10,50 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,59 0,00 -0,03 10,35 8,14 - IE00BJ9MTQ85 - -
Class D Dist Hedged GBP - 9,61 0,00 0,00 10,44 8,15 9,59 IE00BKFVZB33 9,68 -
Class D Acc USD - 11,04 0,00 0,00 11,85 9,35 11,01 IE00BF2N5T53 11,11 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter