Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- 14,43 7,80 5,17 23,51
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- 14,44 7,76 5,24 23,51
  1y 3y 5y 10y Opret.
32,46 15,45 - - 12,67
Benchmark (%) 32,46 15,47 - - 12,67
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
19,12 3,94 5,28 9,86 32,46 53,87 - - 70,44
Benchmark (%) 19,11 3,94 5,28 9,87 32,46 53,95 - - 70,43
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - -3,01 22,73 12,27
Benchmark (%) - - -3,04 22,74 12,32

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 30.nov.2021 GBP 302.658.941
Net Assets of Fund pr. 30.nov.2021 USD 15.802.049.047
Oprettelsesdato 11.maj2017
Fondens oprettelse 15.apr.2010
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks MSCI World Index
Indeks-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,12%
Omkostningsgrad 0,10%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00BD0NCL49
SEDOL BD0NCL4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.okt.2021 1.558
P/E-kvotient pr. 29.okt.2021 29,32
P/B-kvotient pr. 29.okt.2021 3,44
3 år Beta pr. 31.okt.2021 1,000
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2021 14,55%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 A
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,35
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 6,85
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 41,65
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Global
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 4.509
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 132,98
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,50%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,79%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,48%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,11%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,19%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,21%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,59%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 99,84%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 0,16%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,74% for dampkul og 1,89% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Developed World Index Fund (IE), Class D, pr. 31.okt.2021 målt imod 3588 Global Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D GBP Ingen 17,27 -0,21 -1,20 30.nov.2021 17,73 14,06 IE00BD0NCL49 -
Inst Hedged EUR - 14,61 -0,25 -1,66 30.nov.2021 15,19 11,92 IE00BJ023R69 -
Class D USD Ingen 17,75 -0,31 -1,69 30.nov.2021 18,51 14,58 IE00BD0NCN62 -
Flex GBP Ingen 35,63 -0,43 -1,20 30.nov.2021 36,58 28,96 IE00B61BMR49 -
Flex EUR Kvartalsvis 39,68 -0,64 -1,59 30.nov.2021 41,12 30,58 IE00B61D1398 -
Inst USD Kvartalsvis 28,86 -0,50 -1,70 30.nov.2021 30,10 23,71 IE00B62WG306 -
Flex Hedged EUR - 15,26 -0,26 -1,66 30.nov.2021 15,86 12,42 IE00BFZPRS19 -
Class D EUR Ingen 17,15 -0,28 -1,59 30.nov.2021 17,78 13,23 IE00BD0NCM55 -
Flex Hedged GBP - 15,33 -0,26 -1,66 30.nov.2021 15,93 12,42 IE00BFZPRR02 -
Flex EUR Kvartalsvis 19,60 -0,39 -1,96 30.nov.2021 20,39 15,31 IE00B61MGS68 -
Flex GBP Daglig 30,83 -0,49 -1,58 30.nov.2021 31,77 25,44 IE00B6385520 -
Flex USD Kvartalsvis 35,88 -0,62 -1,69 30.nov.2021 37,42 29,43 IE00B616R411 -
Inst GBP Kvartalsvis 24,46 -0,38 -1,54 30.nov.2021 25,20 20,18 IE00B62HNT07 -
Inst EUR Kvartalsvis 36,36 -0,59 -1,59 30.nov.2021 37,69 28,07 IE00B62WCL09 -
Inst GBP Ingen 34,66 -0,42 -1,20 30.nov.2021 35,59 28,22 IE00B62C5H76 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 16.okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Inst EUR Daglig 31,26 -0,61 -1,92 30.nov.2021 32,51 24,46 IE00B62NV726 -
Class D Hedged SGD - 9,66 -0,16 -1,66 30.nov.2021 10,03 9,66 IE000XUK0R09 -
Flex Hedged SGD - 13,06 -0,22 -1,65 30.nov.2021 13,57 10,53 IE00BN782T03 -
Class D Hedged GBP - 15,21 -0,31 -2,01 30.nov.2021 15,87 12,51 IE00BGL88775 -
Inst USD Kvartalsvis 23,84 -0,49 -2,03 30.nov.2021 24,94 19,85 IE00B62NX656 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter