Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

7,37 0,70 -2,45 9,92 6,12
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

8,59 2,25 0,08 11,70 6,20
  1y 3y 5y 10y Opret.
6,12 4,40 4,23 - 4,10
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,20 5,89 5,68 - 5,06
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
5,24 0,25 2,20 6,12 13,78 23,02 - 39,71
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

5,34 -0,03 1,81 6,20 18,73 31,83 - 50,72

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 USD 2.105
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.sep.2020 2,83
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 754
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 19.okt.2007
Oprettelsesdato 06.jun.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,11%
ISIN LU0788109550
Bloomberg-ticker BRGA6HH
Omkostningsgrad 0,90%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7Y2PC7
Bloomberg benchmark ticker LGCPTRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering HKD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 1,85%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 7,53
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 7,22
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 9,43
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 5,95
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,931
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 4,99
5 år Beta pr. 30.sep.2020 0,944
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 9,43

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 5,72
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 56,72
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 96,68
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Global Corporates USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 271,25
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 67
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.mar.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,45%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 3,25%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 1,33%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,03%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 2,51%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 89,70%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,76% for dampkul og 1,78% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,85
BARCLAYS PLC MTN RegS 3.375 04/02/2025 0,65
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,63
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,53
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,52
Navn Vægtning (%)
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 0,51
APPLE INC 2.513 08/19/2024 0,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125 09/18/2025 0,50
NORDEA BANK ABP 144A 0.75 08/28/2025 0,50
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A 3.75 06/15/2029 0,48
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged HKD Månedligt 87,04 0,00 0,00 88,06 73,10 - LU0788109550 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 11,57 0,00 0,00 11,70 9,74 - LU0871639976 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,94 0,00 0,00 11,01 9,10 - LU1222731728 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,30 0,00 0,00 10,42 8,69 - LU1435395121 - -
Class I2 USD Ingen 12,79 0,00 0,00 12,87 10,54 - LU1181254019 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 11,80 0,00 0,00 11,92 9,81 - LU0825403933 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,81 0,01 0,07 13,93 11,53 - LU0297942434 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,60 0,00 0,00 15,70 12,95 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 11,68 0,00 0,00 11,79 9,77 - LU0816460157 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 10,19 0,00 0,00 10,30 8,59 - LU1149717313 - -
Class A6 USD Månedligt 11,68 0,00 0,00 11,81 9,82 - LU0788109634 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 10,88 0,00 0,00 11,00 9,13 - LU1814255474 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,01 0,00 0,00 11,09 9,17 - LU1625162489 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 106,73 0,00 0,00 107,65 89,15 - LU1220227653 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,55 0,00 0,00 14,66 12,12 - LU0326951752 - -
Class D2 USD Ingen 16,66 0,01 0,06 16,76 13,73 - LU0326960662 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 11,08 0,00 0,00 11,18 9,31 - LU0816460231 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,46 0,00 0,00 9,67 8,01 - LU0303846876 - -
Class A2 USD Ingen 15,79 0,00 0,00 15,90 13,05 - LU0297942194 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 12,80 0,00 0,00 12,92 10,72 - LU0803752475 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,94 0,00 0,00 10,24 8,44 - LU0414062165 - -
Class X2 USD Ingen 17,81 0,00 0,00 17,90 14,64 - LU0434566104 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 110,27 0,00 0,00 111,19 91,69 - LU1162516634 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,51 0,00 0,00 12,59 10,35 - LU1153585614 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 12,64 0,00 0,00 12,76 10,59 - LU0816460074 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,62 0,00 0,00 10,90 9,00 - LU1403442228 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumenter

Dokumenter