Pevný výnos

SGEA

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 4,0 -6,2 0,7 12,0 -1,6 9,0 8,9 -4,2 -8,2 5,5
Benchmark (%) 4,7 -5,7 1,5 13,0 -1,1 10,1 9,5 -4,1 -8,0 5,7
  Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020
Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021
Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Celkový výnos (%)

k 31-bře-24

-0,41 9,82 -1,56 -2,40 -0,55
Benchmark (%)

k 31-bře-24

0,44 10,34 -1,22 -2,29 -0,26
  1y 3y 5y 10y YTD
-0,92 -2,91 0,86 0,83 1,04
Benchmark (%) -0,67 -2,67 1,26 1,38 1,56
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
-4,18 1,24 -1,96 -1,40 -0,92 -8,49 4,35 8,67 13,56
Benchmark (%) -4,07 1,17 -1,89 -1,26 -0,67 -7,81 6,46 14,71 20,93

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 14-čvn-24
USD 90 674 481
Datum spuštění třídy akcií
02-bře-12
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,50%
Frekvence výplaty
Pololetně
Výnos z půjčování cenných papírů
k 31-pro-15
0,00%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 června
Čistá aktiva fondu
k 14-čvn-24
USD 102 427 450
Datum spuštění fondu
02-bře-12
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Nesplacené akcie
k 14-čvn-24
1 090 625
ISIN
IE00B6QGFW01
Použití příjmů
Vyplácení
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
SGEA LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 13-čvn-24
96
Dálnopis benchmarku
BLANTRUU
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-24
9,74%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 13-čvn-24
4,05%
Vážená průměrná splatnost
k 13-čvn-24
9,52
Úroveň benchmarku
k 14-čvn-24
USD 165,89
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 13-čvn-24
3,15
Beta 3 roky
k 31-kvě-24
1,004
Vážený průměrný kupón
k 13-čvn-24
3,92
Efektivní durace
k 13-čvn-24
7,14

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 19-kvě-24
BBB
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 19-kvě-24
4,80
Globální klasifikace fondů Lipper
k 19-kvě-24
Bond Asia Pacific LC
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k -
-
Pokrytí MSCI ESG v %
k 19-kvě-24
100,00
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 19-kvě-24
30,14
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 19-kvě-24
73
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 19-kvě-24
0,00%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 19-kvě-24, na základě držby od 30-dub-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

 • Austria

 • Belgium

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Finland

 • France

 • Hungary

 • Irsko

 • Italy

 • Liechtenstein

 • Lucembursko

 • Nizozemsko

 • Norway

 • Německo

 • Poland

 • Portugal

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Sweden

 • Switzerland

 • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 13-čvn-24
Issuer Váha (%)
KOREA (REPUBLIC OF) 20,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19,88
INDONESIA (REPUBLIC OF) 19,49
MALAYSIA (GOVERNMENT) 18,00
Issuer Váha (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13,37
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8,10
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA 0,32
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 13-čvn-24

% tržní hodnoty

k 13-čvn-24

% tržní hodnoty

k 13-čvn-24

% tržní hodnoty

k 13-čvn-24

% tržní hodnoty

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
31-pro-2005
do
31-pro-2006
Od
31-pro-2006
do
31-pro-2007
Od
31-pro-2007
do
31-pro-2008
Od
31-pro-2008
do
31-pro-2009
Od
31-pro-2009
do
31-pro-2010
Od
31-pro-2010
do
31-pro-2011
Od
31-pro-2011
do
31-pro-2012
Od
31-pro-2012
do
31-pro-2013
Od
31-pro-2013
do
31-pro-2014
Od
31-pro-2014
do
31-pro-2015
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,00
Průměrná půjčka (% AUM)  0,00
Maximální půjčka (% AUM) 0,00
Bankovní záruka (% půjčky)  0,00
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 25-lis-16
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.

V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.

Typy bankovní záruky Typ půjčky Podíly Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici) Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108% Státní dluhopisy 110%-112% 102,5 % - 106 % 102,5 % - 105 % Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5 % - 105 %

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGEA GBP 06-bře-12 B6RQPH4 SGEA LN SGEA.L
Deutsche Boerse Xetra IGEA EUR 16-srp-12 B89V9N5 IS0S GY IS0S.DE
London Stock Exchange IGEA USD 06-bře-12 B6QGFW0 IGEA LN IGEA.L
Bolsa Mexicana De Valores IGEA MXN 18-kvě-18 BDZT057 IGEAN MM -
SIX Swiss Exchange IGEA CHF 02-kvě-13 B9F8QB4 IGEA SW IGEA.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 710 USD
-22,9%
6 660 USD
-12,7%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 390 USD
-16,1%
8 870 USD
-3,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 070 USD
0,7%
10 570 USD
1,8%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 510 USD
15,1%
12 020 USD
6,3%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace