Panaszkezelési eljárás - Magyarország

Szervezeti adatok:
Központi irodánk:
BlackRock (Netherlands) B.V
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Hollandia
VAT ID: GB 888 4204 87
UST ID: DE 268758435

A magyar fióktelep irodája:
BlackRock (Netherlands) B.V. Branch
Váci út 47. GTC White House. ép.
1134 Budapest
Adószám: 26304218-4-41
Cégjegyzékszám: 01-17-001155

Ügyfeleink elégedettsége nagyon fontos számunkra, ennek érdekében a BlackRock meghatározott panaszkezelési eljárás szerint jár el. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a kapott szolgáltatás valamely tekintetben nem felelt meg az elvárásainak, és panaszt kíván tenni, kérjük lépjen kapcsolatba irodánkkal a fenti elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen:

E-mail: germany@blackrock.com

A BlackRock minden panaszt komolyan vesz, azokat az alábbiakban leírtak szerint kezeli. A BlackRock elkötelezett amellett, hogy minden panaszt szakszerűen, lelkiismeretesen és pártatlanul vizsgáljon ki.

A panasz beérkezését követően azt lehetőség szerint azonnal megvizsgáljuk. Egyben a következő lépések megtételére is kötelezzük magunkat:

  • biztosítjuk, hogy megfelelő beosztású alkalmazott kezdje meg panasza kivizsgálását,
  • legkésőbb 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küldünk a panasz tudomásulvételéről,
  • folyamatosan tájékoztatni fogjuk a panasz kivizsgálásának lépéseiről. Az panaszkezelési eljárás ingyenes.

Értesíteni fogjuk, ha előre nem látható okok miatt a kézehezvételtől számított 8 héten belül nem tudunk érdemi visszajelzést adni megkeresésére. Ebben az esetben írásbeli válaszunk tartalmazni fogja a késedelem okát és az érdemi válasz várható időpontját is.

Ha a végleges válasz kézhezvétele után nem elégedett a panszkezelés eredményével, úgy Ön jogosult a Pénzügyi Békéltető Testülethez (’PBT’) fordulni. A PBT a pénzügyi vitarendezési tagállami hálózat, a (‘FIN-Net') tagja, amely - a 2013/11/EU irányelvben meghatározott elvekkel összhangban - a pénzügyi viták rendezésének alternatív eszközeit használja eljárásai során.

A több tagállamot érintő pénzügyi panaszokra vonatkozó FIN-Net űrlap itt érhető el: https://www.mnb.hu/letoltes/annx3-fin-net-form2017-en.pdf

A PBT elérhetőségei a következőek;

Pénzügyi Békéltető Testület
H-1525 Budapest Pf. 172
Cím: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.
Tel: +36-80-203-776
E-mail: pbttitkarsag@mnb.hu