Implementatie-ideeën Q2 2021

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

In het kort

  • In onze nieuwste Implementation Guide kijken we hoe beleggers in het tweede kwartaal van 2021 hun portefeuilles doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de 2021 Global Outlook van het BlackRock Investment Institute.
  • De pandemie heeft grote economische en maatschappelijke ontwikkelingen versneld. Wij zien de weg uit de Covid-19-crisis eerder als een ‘nieuwe start’ dan als een typische fase van ‘herstel’. Dat komt door de bijzondere aard van deze crisis, de grote verwachte inhaalvraag in talloze sectoren en de afwijkende inflatiedynamiek. En die nieuwe start kan in onze ogen sterker zijn dan de markt verwacht.
  • Download het volledige paper om te lezen hoe deze marktvisie zich kan vertalen in implementatie-ideeën voor de verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren, zowel voor indexbeleggingen als actieve, alternatieve en cash-fondsen.

Belangrijkste thema’s

  • We geven de voorkeur aan aandelen boven bedrijfsobligaties, gezien de nog altijd relatief lage rente en de krappe spreads. Dat geldt vooral voor conjunctuurgerichte aandelen, die in onze ogen kunnen profiteren van de wereldwijde nieuwe start, in combinatie met strategische posities in inflatiegerelateerde obligaties.

  • We zien Chinese beleggingen als strategische mogelijkheden om rendement en spreiding toe te voegen aan kernportefeuilles, met duidelijk andere kenmerken dan beleggingen in opkomende markten buiten China. Daarom geven we er de voorkeur aan beide componenten als bouwstenen te gebruiken om een visie op opkomende markten gedetailleerd uit te werken.

  • In een maatschappij die al steeds meer kiest voor duurzaamheid, hebben wij een voorkeur voor duurzame beleggingen en voor sectoren als technologie, met hoogwaardige beleggingskenmerken, die waarschijnlijk kunnen profiteren van structurele groeitrends.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoeksresultaat of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om financiële instrumenten of producten te kopen of verkopen of om een specifieke beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van maart 2021 en kunnen en kunnen veranderen wanneer de onderliggende situatie verandert.

Download de EMEA implementation guide voor Q2 2021
De pandemie heeft grote economische en maatschappelijke ontwikkelingen versneld. De grote verschuivingen op diverse terreinen kunnen in onze ogen een nieuw beleggingstijdperk inluiden.
Cliquez pour télécharger le guide de solutions semestriel