Implementatie-ideeën voor Q4 2021

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

In het kort

  • Nu we in het laatste kwartaal van 2021 zijn beland, krijgen beleggers te kampen met zeer uiteenlopende verwachtingen over manier waarop de economie zich na de herstart zal ontwikkelen. Dat is onder meer merkbaar in frequente verschuivingen in de top van de aandelenmarkt en meer recent in een scherpe terugval in de opbrengsten. Wij blijven overtuigd van onze drie beleggingsthema’s en houden in onze nieuwste rendementsverwachtingen voor de lange termijn strategisch gezien een voorkeur voor aandelen boven obligaties. Een meer toegespitste aanpak kan in onze ogen helpen om beter van deze drie thema’s te profiteren en portefeuilles breder te spreiden.
  • In onze Q4 2021 Outlook Implementation Guide, kijken we hoe beleggers hun portefeuilles in de tweede helft van 2021 doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Midyear 2021 Outlook van het BlackRock Investment Institute.
  • Download het volledige paper om te lezen hoe deze marktvisie zich kan vertalen in implementatie-ideeën voor de verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren, zowel voor indexbeleggingen als actieve, alternatieve en cash-fondsen.

Belangrijkste thema’s

  • De krachtige herstart van de economische activiteit verbreedt zich, waarbij Europa en andere grote markten de VS inhalen. We verwachten dat de inflatie op middellange termijn zal stijgen, maar denken dat de beleidsrente in de VS pas in 2023 weer zijn normale niveau zal bereiken. In Europa kan de rente zelfs nog langer laag blijven. Onze voorkeur voor Europese aandelen is des te sterker geworden.

  • In China is de rol van de staat de afgelopen tijd aanzienlijk toegenomen, waarbij sociale doelstellingen voorop staan. Maar de beleidmakers kunnen er inmiddels niet meer aan voorbijgaan dat dit tot een aanzienlijke vertraging van de groei leidt. Wij verwachten dan ook geleidelijke versoepelingen. We verschuiven onze visie naar een bescheiden overweging in Chinese aandelen en een hogere waardering van obligaties van opkomende markten in lokale valuta’s.

  • Klimaatrisico is beleggingsrisico en voor regeringen begint de tijd te dringen om hun beleid af te stemmen op het doel van netto nul. Dat betekent dat ook beleggers zo snel mogelijk hun portefeuilles moeten aanpassen. Wij hebben een voorkeur voor duurzame beleggingen en sectoren die beter ingesteld zijn op de groene transitie, waaronder de technologiesector.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van oktober 2021 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

Download de Q4 2021 Outlook Implementation Guide
In dit paper kijken we hoe beleggers hun portefeuilles in het vierde kwartaal van 2021 doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Global Outlook van het BlackRock Investment Institute.
Cliquez pour télécharger le guide de solutions semestriel
Lees de Global Outlook van het BII voor het vierde kwartaal
De actuele visie van het BII voor de verschillende beleggingscategorieën, in het licht van de recente ontwikkelingen en de potentiële implicaties voor tactische en strategische allocaties.
Klik hier om de Midyear 2021 Global Outlook te downloaden