DE LIQUIDITEIT VAN OBLIGATIES BEHEREN

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE KLANT

Hoe verbeter ik mijn liquiditeit zonder cash-drag?

DE ACHTERGROND

Vermogensbeheerders hebben liquiditeit nodig om de portefeuille aan te passen als beleggers in- of uitstappen en willen toch steeds volledig belegd blijven om “cash-drag”, die doorgaans een negatief effect op het rendement heeft, te voorkomen. Zeker kunnen zijn van executie is het meest van belang voor beleggingen als high-yield obligaties, waarbij transacties in afzonderlijke effecten vaak tijdrovend en duur zijn.

DE OPGAVE

Na de massale verkopen in maart 2020 wilde de vermogensbeheerder de liquiditeit van de portefeuille verbeteren zonder te tornen aan de gewenste allocatie aan in euro’s genoteerde high-yield bedrijfsobligaties. De bestaande portefeuille omvatte directe beleggingen in afzonderlijke obligaties, maar doordat de liquiditeit in de onderliggende markt van high-yield obligaties in de loop van maart steeds meer onder druk kwam te staan, zocht de vermogensbeheerder naar een instrument dat het mogelijk zou maken de exposure aan deze markt te behouden, terwijl de in- en uitstroom efficiënter beheerd kon worden.

DE TRADITIONELE AANPAK

Traditioneel creëerden beheerders van high-yield obligatieportefeuilles liquiditeitsbuffers (of “sleeves”) met behulp van de meest liquide effecten binnen de betreffende beleggingscategorie en aan cash verwante instrumenten, zoals geldmarktfondsen.

AANPAK MET OBLIGATIE-ETF’S

De vermogensbeheerder overwoog om bedrijfsobligatie-ETF’s te gebruiken als een instrument om de portefeuille de repliceren, wat mogelijkheden zou scheppen om het risico en de liquiditeit efficiënt te beheren. Het gemiddelde dagelijkse transactievolume van bedrijfsobligatie-ETF’s steeg in maart naar USD 262 miljoen, met op de topdag (13 maart) een volume van USD 695 miljoen (tegenover een gemiddelde van USD 133 miljoen In 2019). Hoewel de spreads van bedrijfsobligatie-ETF’s in maart verruimden (van 5 bp in januari naar 42 bp in maart), bleven ze ruim binnen de marges in vergelijking met de koersen waartegen in de onderliggende markt transacties werden gesloten. In april waren de spreads alweer gehalveerd tot 22 bp.*

Door voor de liquiditeitsbuffer gebruik te maken van iShares bedrijfsobligatie-ETF’s kon deze vermogensbeheerder cash-drag voorkomen, liquiditeit toevoegen en de kosten verlagen, terwijl ook ruimte ontstond om de allocaties beter in evenwicht te brengen.

Combinatie van high-yield indexrendement en kortlopende Europese staatsobligaties leidt tot minder cash drag

Index- rendement 1-7-2019 t/m
30-6-2020
1-7-2018 t/m
30-6-20
19
1-7-2017 t/m
30-6-20
18
1-7-2016 t/m
30-6-20
17
1-7-2015 t/m
30-6-20
16
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (IBOXXMJA) -2,92% 4,65% 0,19% 7,75% 1,14%
Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index (LA09TREU) -0,38% -0,28% -0,51% -0,43% -0,09%

Bron: Bloomberg, per 30 juni 2020. De getoonde cijfers hebben betrekking op prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement.

Grafiek van rendement

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Bron: Bloomberg, rendement per index, cumulatief van 31-12-2014 t/m 30-6-2020. Indexrendementen zijn uitsluitend ter illustratie. De indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. Een belegging in obligatiefondsen is niet gelijk aan een belegging in cash en gaat gepaard met andere risico’s.

IBOXXMJA en LA09TREU zijn de meest gebruikte indices voor de hier genoemde beleggingscategorieën (EUR high-yield en EUR kortlopende staatsobligaties).

Deze informatie is niet bedoeld om erop te vertrouwen als prognose, onderzoek of beleggingsadvies; het is eveneens geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of financiële producten te kopen of te verkopen, of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 13 oktober 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS