OBLIGATIES IN DE TACTISCHE ASSETALLOCATIE

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE KLANT

Hoe beleg ik tactische in een specifiek deel van de obligatiemarkt?

DE ACHTERGROND

Na de verkoopgolf van maart 2020 kreeg de vermogensbeheerder het idee dat in USD genoteerde staatsobligaties van opkomende markten oversold waren (de J.P. Morgan EMBI Global Core index registreerde een koersdaling van 22,4% tussen 24 februari en 19 maart 2020*) en dat de uitverkoop van deze effecten overdreven gestimuleerd was door een plotselinge daling van de liquiditeit in de onderliggende obligatiemarkten. De belegger wilde om tactische overwegingen risico toevoegen, via een instrument dat liquide genoeg zou zijn om een gemakkelijk een groot transactievolume mogelijk te maken.

DE OPGAVE

De afwijking tussen de koersen en de fundamentals die in maart 2020 was ontstaan in de obligatiemarkten schiep voor veel beleggers kansen, onder meer binnen de opkomende markten.

DE TRADITIONELE AANPAK

Traditioneel zou de vermogensbeheerder in dit geval een derivaat gebruiken om zo’n grote allocatie te implementeren.

AANPAK MET OBLIGATIE-ETF’S

Het opkomende markten-ETF dat de J.P. Morgan EMBI Global Core Index volgt, had bij de belegger de voorkeur boven een allocatie via derivaten. De belegger werd hierbij vooral aangetrokken door de liquiditeit waarvan het ETF blijk had gegeven tijdens de volatiele weken in februari en maart 2020, de gunstige executiekosten in vergelijking tot de onderliggende obligaties en de brede exposure aan de beleggingscategorie. Besloten werd tot een korte-termijnbelegging van USD 210 miljoen in een iShares opkomende markten obligatie-ETF.

Kansen in de obligatiemarkt van opkomende markten terwijl de credit spreads van het EM-ETF verruimden

Credit spread van opkomende markten-ETF

Grafiek van credit spread

Bron: BlackRock, Bloomberg, per 31 mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Deze informatie is niet bedoeld om erop te vertrouwen als prognose, onderzoek of beleggingsadvies; het is eveneens geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of financiële producten te kopen of te verkopen, of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 13 oktober 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS