VERVANGING VAN OBLIGATIEDERIVATEN

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE KLANT

Hoe kunnen ETF’s obligatiederivaten vervangen?

DE ACHTERGROND

Het pensioenfonds wil een tactische belegging doen in Europese bedrijfsobligaties. Gezien de volatiliteit van de markt in februari en maart 2020 zocht de belegger naar een liquide instrument voor deze tactische belegging die een breed gespreide toegang tot de markt kon bieden in overeenstemming met hun benchmark.

DE OPGAVE

Beleggers in bedrijfsobligaties maken vaak gebruik van CDS-indices om een tactische visie op de korte termijn tot uitdrukking te brengen. Dit komt voort uit ervaringen in het verleden dat CDS-instrumenten vaak meer liquiditeit boden dan ETF’s.

AANPAK MET OBLIGATIE-ETF’S

Als gevolg van de grotere kloof tussen kortlopende obligaties en Credit Default Swaps tijdens de massale uitverkoop in maart, bleken ETF’s een aantrekkelijke relatieve waarde te bieden. De belegger was bovendien op zoek naar een instrument dat beter zou aansluiten bij de karakteristiek van zijn obligatieportefeuille, zowel wat betreft de spreiding over sectoren als over kredietkwaliteiten. De belegger besloot daarom om EUR 230 miljoen te beleggen in bedrijfsobligatie-ETF’s.

Spread tussen ETF’s en derivaten geeft een duidelijk signaal aan beleggers
Verschil tussen iTraxx Europe en IEAC I-spread (bp)

Grafiek credit spread

Bron: BlackRock, Bloomberg, per 30 mei 2020. De index van het iShares corporate bond UCITS ETF is de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

IEAC is gekozen omdat dit ETF een brede index volgt die representatief is voor de markt van in euro genoteerde bedrijfsobligaties. iTraxx Europe is gekozen omdat dit de equivalente Credit Default Swap index is voor in euro’s genoteerde bedrijfsobligaties. De grafiek is erop gericht om het verschil tussen de beide indices aan te tonen (dit wordt door de “basis” weergegeven) en om te illustreren hoe obligatie-indices verschillen van CDS-indices.

Grafiek van de vergelijking

Bron: BlackRock, Bloomberg, per 30 mei 2020. De index van het iShares corporate bond UCITS ETF is de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

Relatieve sectorwegingen (%) in Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index vs. iTraxx Europe

Grafiek van de vergelijking

Bron: BlackRock, Bloomberg, per 30 mei 2020. De index van het iShares corporate bond UCITS ETF is de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

Relatieve sectorwegingen (%) in Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index vs. iTraxx Europe

Deze informatie is niet bedoeld om erop te vertrouwen als prognose, onderzoek of beleggingsadvies; het is eveneens geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of financiële producten te kopen of te verkopen, of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 13 oktober 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS