INSPELEN OP LANGDURIG LAGE RENTE

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe stem ik mijn portefeuille-inkomsten af op mijn cashflow-behoefte?

De onzekerheid die de markt de laatste tijd beheerst en de opgerekte waarderingen hebben ertoe geleid dat veel beleggers hun risico willen verkleinen door hun cash-allocatie te vergroten.

Een hogere cash-positie houdt voor beleggers echter ook het risico in aanzienlijk veel rendement mis te lopen. Dit speelt met name een rol voor beleggers die zich op de lange termijn richten en beter bestand zijn tegen volatiliteit en koersdalingen op de korte termijn.

DE AANPAK

BlackRock kan beleggers helpen maatwerk-portefeuilles op te bouwen die het portefeuillerisico beheersbaar maken, terwijl ze positieve inkomsten opbrengen en cash-drag voorkomen.

Cash en equivalente allocaties:

Cash en equivalente allocaties

ORIGINEEL OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3
RENDEMENT -0,48% -0,21% 0,03% 0,09%
KREDIETKWALITEIT A+ A+ A- A-
SPREAD DURATION 0,1 0,3 0,9 1,3

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. Valuta = GBP. Spread duration berekend over 0,1, 0,3, 0,9 en 1,3 jaar.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De combinatie van verschillende producttypen maakte duidelijk dat het mogelijk is om aan verschillende rendementseisen te voldoen, door iets meer krediet- en/of duration-risico te nemen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Omdat de klant inzag dat niet alle liquiditeit per direct nodig was, kon een deel van het geld blegd worden in kortlopende obligatie-ETF’s. Dit leidde tot een hoger potentieel rendement, zonder dat dit noemenswaardige invloed had op het liquiditeits- en risicoprofiel van de portefeuille.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS