CASHFLOW-BEHEER

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe verbeter ik de liquiditeit en de cashflow van mijn portefeuille?

In een klimaat met langdurig lage rentes die aanzienlijk onder het historische gemiddelde liggen, hebben pensioenfondsen en verzekeraars steeds vaker een negatieve cashflow. Daardoor komt hun vermogen om aan hun verplichtingen te voldoen, onder druk te staan.

DE AANPAK

Met behulp van ETF’s als bouwstenen kunnen beleggers liquiditeitsreserves opbouwen, die voorkomen dat ze te veel cash moeten aanhouden en hen in staat stellen belegd en dichter bij hun strategische asset-allocatie (SAA) te blijven, zonder hun liquiditeit in gevaar te brengen.

Optie 1: geldmarktfonds

Geldmarktfonds

Optie 2: 5 ETF’s die onderstaande SAA repliceren

5 ETF’s die onderstaande SAA repliceren

Total Expense Ratio (TER): 16 bp - Tracking error t.o.v. SAA: 1,1%

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

DE UITWERKING

De klant verving een deel van hun cash door een combinatie van ETF’s die zo gekozen waren dat ze een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling vormden van de gekozen strategische asset-allocatie (SAA).

Doordat de portefeuille zo in lijn bleef met de SAA, kon de klant een negatief effect van cash-drag op het rendement voorkomen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

De klant begreep dat niet alle liquiditeit per direct nodig was en kon daardoor iets meer risico nemen, zodat het dekkingstekort ten opzichte van de verplichtingen verkleind kon worden.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Risico: Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS