ESG-INTEGRATIE BIJ OBLIGATIES

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe kan ik ESG in mijn obligatieportefeuille integreren?

Beleggers verlangen steeds vaker dat hun beleggingen overeenstemmen met hun eigen waarden en een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dit betekent dat duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt bij de opbouw van portefeuilles en voor veel klanten het “nieuwe normaal” wordt.

Duurzaam beleggen is hiermee van de periferie van discretionaire portefeuilles opgeschoven naar de kern. Dit “nieuwe normaal” betekent dat beheerders niet alleen moeten kunnen bewijzen dat ze een hoger rendement kunnen bereiken dan de benchmark, maar ook dat ze hun klanten overtuigende en transparante duurzame opties bieden.

DE AANPAK

Een belegger die zijn obligatiebelegging wil verduurzamen, kan dit doen via een op ESG gericht obligatie-ETF. Een belegger die bijvoorbeeld exposure wil aan Europese bedrijfsobligaties en daarbij rekening wil houden met duurzaamheidscriteria, kan daarvoor een in euro’s genoteerd bedrijfsobligatie-ETF met ESG-kenmerken kiezen.

DE UITWERKING

Het geselecteerde in euro’s genoteerde ESG bedrijfsobligatie-ETF kan de belegger een gespreide exposure aan Europese bedrijfsobligaties bieden, met een transparante, op regels gebaseerde benadering van duurzaamheidscriteria. Hierdoor kan het duurzaamheidsprofiel van de portefeuille worden verbeterd.

Grafiek ESG-ratings

Bron: Bloomberg Barclays MSCI index, per 31 augustus 2020.

€ b.o = in euro’s genoteerde bedrijfsobligaties; € b.o ESG = in euro’s genoteerde bedrijfsobligaties met ESG-kenmerken. “€ b.o.” wordt weergegeven door de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index. “€ b.o. ESG” wordt weergegeven door de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index.

Elke verwijzing naar specifieke beleggingen is uitsluitend bedoeld ter illustratie en dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling.

Vergelijkbaar rendement

Performancevergelijking EUR corporate index

Grafiek vergelijkbaar rendement

Index-rende-ment Valuta 1-9-2019 t/m 31-8-2020 1-9-2018 t/m 31-8-2019 1-9-2017 t/m 31-8-2018 1-9-2016 t/m 31-8-2017 1-9-2015 t/m 31-8-2016
Bloom-berg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index EUR -0,75% 6,53% 0,05% 0,86% 6,20%
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index EUR -0,81% 6,64% 0,08% 0,67% 6,70%

De getoonde cijfers hebben betrekking op prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Alle indexrendementen zijn berekend vóór aftrek van kosten. De indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. Bronnen: Bloomberg, BlackRock, per 31 augustus 2020.

De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Icoon van een boomblad

Verbeterd duurzaamheidsprofiel1

Icoon staafdiagram

Historisch vergelijkbare rendementskenmerken

Euro-symbool

Kosten vergelijkbaar met op marktkapitalisatie gebaseerde beleggingen2

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS

Bron: BlackRock, juni 2020. Alle casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

1Verbeterd duurzaamheidsprofiel in vergelijking met de overeenkomstige niet op ESG gebaseerde.
2De gemiddelde kosten van de reeks iShares ESG obligatie-ETF’s liggen op hetzelfde niveau als die van de overeenkomstige niet op ESG-gebaseerde producten, per 30 juni 2020.