FACTORRENDEMENT IN KAART BRENGEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe voorkom ik dat ik te veel betaal voor factorrendement?

De sterke opkomst van factorbeleggen heeft veel discretionair beheerders ertoe aangezet opnieuw te kijken naar de blootstelling aan factoren in de portefeuilles van hun klanten, vooral met het oog op accenten of afwijkingen.

Deze accenten of afwijkingen kunnen bedoeld zijn, maar ook een onbedoeld gevolg zijn van de selectie van fondsen en/of effecten. Door de onderliggende blootstelling aan factoren te analyseren, kunnen beleggers beter zicht krijgen op wat precies bepalend is voor het rendement en zo een efficiëntere portefeuille opbouwen.

DE AANPAK

BlackRock kan helpen om de rendementsbronnen bloot te leggen.

In dit voorbeeld analyseerden we het extra rendement van enkele alpha-beheerders die de klant gebruikte en ontdekten dat een groot deel van dit extra rendement in verband kon worden gebracht met statische factorkenmerken en dus geen “zuivere alpha” was.

Uitsplitsing van het rendement van een beheerder

Bron: BlackRock, per mei 2020. Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De belegger koos ervoor minder gebruik te maken van alpha-beheerders en in plaats daarvan gebruik te maken van zorgvuldig gekozen indexproducten die gericht waren op bepaalde factorkenmerken en exposures.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Doordat de klant zag dat de outperformance van de alpha-beheerders vaak gerelateerd was aan statische factorkenmerken, realiseerde hij zich dat hij mogelijk te veel betaalde voor dit rendement.

Door een meer uitgebalanceerde mix van index-, factor- en alpha-beleggingen kon de klant het risico- en kostenbudget efficiënter benutten.