DUURZAAM DENKEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Beïnvloedt integratie van ESG in mijn beleggingsproces mijn rendement?

Beleggers verlangen steeds vaker dat hun beleggingen overeenstemmen met hun waarden en een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dit betekent dat duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt bij de opbouw van portefeuilles en voor veel klanten het “nieuwe normaal” wordt.

Duurzaam beleggen is hiermee van de periferie van discretionaire portefeuilles opgeschoven naar de kern. Dit betekent dat beheerders niet alleen moeten kunnen bewijzen dat ze een hoger rendement kunnen bereiken dan de benchmark, maar ook dat ze hun klanten overtuigende en transparante duurzame opties bieden.

DE AANPAK

Er is steeds meer duidelijke informatie beschikbaar over de invloed van duurzaamheid op het rendement. Tegelijk zijn er ook steeds meer duurzame producten beschikbaar, met inmiddels een langere trackrecord. Dit biedt beleggers goede aanknopingspunten om duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren, zonder dat dit leidt tot ingrijpende veranderingen in hun strategische assetallocatie en beleggingsdoelen.

Veel discretionair beheerders werken samen met BlackRock om meer inzicht te krijgen in de effecten van ESG-overwegingen op hun portefeuille en om duurzame portefeuilles op te bouwen waarin plaats is voor waarden, zonder dat dit te koste gaat van de waarde.

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Bron: BlackRock, MSCI ESG Research, per mei 2020. Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

In dit voorbeeld leidde de transitie van een portefeuille waarin de wegingen werden vastgesteld op basis van marktkapitalisatie naar een gelijkwaardige duurzame portefeuille tot een 60% lagere koolstofintensiteit van de portefeuille als geheel,. Dat stond bij deze voorbeeldportefeuille gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 23 auto’s.

Ook het risico van de totale portefeuille daalde, wat deels te danken kan zijn aan de grotere belegging in ondernemingen met sterkere operationele processen, die daardoor een hogere kwaliteit vertegenwoordigen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Doordat de samenstelling van het beleggingsuniversum en de toetsing van ESG-kenmerken bij indexproducten op vaste regels gebaseerd zijn, bieden ze beleggers de mogelijkheid hun duurzaamheidscriteria op een transparante en kostenefficiënte manier tot uiting te laten komen in hun portefeuille, zonder de geografische en sectorverdeling te veranderen.

Risico: Deze informatie dient niet te worden opgevat als onderzoeksresultaat, beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot bepaalde producten, strategieën of effecten. Uitsluitend bedoeld ter illustratie en mogelijk aan verandering onderhevig. Deze informatie is niet goedgekeurd door enige toezichthouder of regelgevende autoriteit.

De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.