Modern en duurzaam gebouw met planten

Europa: op weg naar een duurzame toekomst

Technologie en innovatie spelen al eeuwenlang een grote rol in Europa. Daardoor is Europa de op twee na grootste economie ter wereld.1 De groeiende bevolking en een bloeiend wetenschappelijk klimaat en bedrijfsleven leveren hier talloze veelbelovende beleggingskansen op.

1 Bron: The Balance, mei 2021

Met een ouder wordende bevolking, een bedrag aan staatsobligaties met een negatieve rente dat wereldwijd is opgelopen tot EUR 15.250 miljard2 en een verwachte toename van de correlatie tussen beleggingscategorieën, hebben beleggers meer dan ooit behoefte aan doelgerichte toegang tot de financiële markten. In Europa zijn beleggingsmogelijkheden in overvloed te vinden.

2 Bron: Bloomberg, december 2020.

 


Ondanks de moeilijke tijd als gevolg van covid-19, vertegenwoordigt de eurozone nog steeds 11% van de wereldeconomie3. Op basis van het bbp van 2019 is Duitsland op wereldschaal de vierde grootste economie, terwijl het Verenigd Koninkrijk op de zesde en Frankrijk op de zevende plaats staan. Dat maakt deze regio voor beleggers van over de hele wereld bijzonder interessant.4

3 https://tradingeconomics.com/euro-area/gdp
4 https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

Van snelgroeiende opkomende landen tot traditioneel sterke economieën als Duitsland biedt Europa een unieke breedte en diepte aan beleggingsmogelijkheden. Veel toonaangevende middelgrote ondernemingen zijn genoteerd aan Europese beurzen. Bij BlackRock beleggen we namens onze klanten dan ook ruim EUR 1.600 miljard in Europa. Niet alleen voor beleggers in Europa zelf, maar ook voor beleggers in de VS, Zuid-Amerika en Azië/Pacific.5 We denken bovendien dat de terugslag die de regio het afgelopen jaar als gevolg van covid-19 heeft gehad, van tijdelijke aard is.

5 Bron: BlackRock, per 8 september 2021

Sterk gericht op duurzaamheid

Wat Europa ook aantrekkelijk maakt, is dat regeringen, ondernemingen en ook de samenleving zich in toenemende mate richten op duurzame ontwikkeling, duurzame investeringen en het bereiken van duurzaamheidsdoelen. Innovaties en nieuwe technologie die nodig zijn voor een duurzame toekomst – zoals schone energie en kunstmatige intelligentie (AI) – zijn in deze regio al duidelijk in beeld.

Europese regeringen en regelgevende instanties geven prioriteit aan groene initiatieven en verantwoord beleggen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is geïntroduceerd om duurzaam beleggen te stimuleren door ze in een transparanter kader te plaatsen. En de Green Deal van de EU is erop gericht Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.6 Dat schept een vruchtbare bodem voor op ESG gerichte beleggingen en fondsen.

6Bron: Europese Commissie, Een Europese Green Deal, mei 2021

Perspectieven op de private markten

Private equity beleeft sinds 2000 een ware opmars in Europa, met een opvallend sterke stijging in de afgelopen vier jaar. Volgens de ramingen is er mogelijk nog potentieel voor ruim EUR 500 miljard niet gerealiseerde waarde binnen deze categorie.7  Op dit moment zijn er meer dan 200 op Europa gerichte private equity-fondsen en bijna 3.000 institutionele beleggers die actief zijn in de private markten.

7Bron: Prequin, december 2019

Groei van indexbeleggingen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal indexbeleggingen in EMEA met 19% gegroeid, naar een totaal beheerd vermogen (AUM) van USD 2.600 miljard in indexproducten.8 Deze trend blijft sinds het begin van dit jaar krachtig groeien, zowel voor in de EU als voor in de VS genoteerde Europese indexproducten.

8Bron: BlackRock Global Business Intelligence en Broadridge, per 31 dec. 2020. Cijfers omvatten alleen ETP’s en index-beleggingsfondsen.

Wereldwijde beleggers richten zich op Europa
Cumulatieve instroom in Europese aandelen-ETP’s, opgesplitst naar regio waar ze genoteerd staan; jan. 2021 – juni 2021

Grafiek van de cumulatieve instroom in aandelen-ETP’s in VS en Europa, jan. 2021 – juni 2021.

Bron: BlackRock en Markit, per 22 juni 2021. In het verleden gerealiseerde instroom in wereldwijde ETP’s is geen richtlijn voor de huidige of toekomstige instroom en dient niet het enige criterium te zijn bij de selectie van een product.

Cijfers in USD, tenzij anders aangegeven.

De belangrijkste beleggingsthema’s

In Europa zien we in hoofdzaak vijf beleggingsthema’s die grote invloed kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van beleggingsportefeuilles. Dit zijn:
Symbool van kringloop
Voorbereid zijn op cyclische rotatie
Wij denken dat de economische herstart in het voordeel kan werken van de niet zo geliefde cyclische sectoren die in het Europese aandelenuniversum sterk vertegenwoordigd zijn.
Symbool van een munt
Zoeken naar inkomsten
Obligaties (vooral high-yield) kunnen aantrekkelijke inkomsten bieden. Hoogwaardige aandelen met potentiële dividendgroei kunnen daarnaast helpen om yield traps te voorkomen.
Symbool van een schild
Bescherming tegen dalingen
Kortlopende en niet aan een benchmark gebonden obligatiefondsen kunnen bescherming bieden aan portefeuilles en mogelijk profiteren van volatiliteit als de rente gaat stijgen.
Symbool van een boom
Veerkracht opbouwen
Wij verkiezen een aanpak die verder gaat dan traditionele spreidingsinstrumenten en toegang biedt tot trends in de economie, kwaliteit, duurzame groei en private markten.
Symbool van opgaande pijl
Toekomstproof beleggen
De omslag naar duurzaam beleggen is een trend die in Europa nog altijd in kracht toeneemt en het ziet er niet naar uit dat hieraan op korte termijn een einde komt.

Duurzaam beleggen in Europa

Onze beleggingsvisie is dat duurzame portefeuilles waarin klimaatcriteria geïntegreerd zijn, een beter risicogewogen rendement kunnen opbrengen. We zien ook dat duurzaamheid een steeds grotere invloed krijgt op de beleggingsrendementen en zijn er daarom van overtuigd dat duurzaam beleggen het sterkste fundament vormt voor de portefeuilles van de toekomst.

Europa loopt voorop als het gaat om regelgeving die gericht is op een langdurige, structurele omslag naar duurzaam beleggen. Dat hangt samen met economische en maatschappelijke ontwikkelingen in deze regio, maar ook met de daadkracht van beleidmakers. In het kader van de Europese Green Deal is duurzaamheid tot speerpunt van het covid-herstelplan gemaakt. Ook op de consumentenmarkt is de belangstelling voor duurzaamheid groot. Zo is Europa sinds kort koploper in de verkoop van elektrische personenauto’s.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) heeft duurzaam beleggen in Europa nogmaals een flinke stimulans gegeven. Wij zien de standaardisering van definities en concepten als essentieel om duurzaam beleggen vooruit te helpen, aangezien beleggers behoefte hebben aan grotere transparantie en betrouwbare cijfers over de risico’s en kansen van duurzaam beleggen. Als fiduciaire belegger pleiten we voor goed ondernemingsbestuur en duurzame bedrijfspraktijken die op de lange termijn waarde creëren voor onze klanten.

Ons investment stewardship-team in Europa wordt aangestuurd door Sandra Boss, ons Global Head of Investment Stewardship. De taak van dit team is onder meer contact te onderhouden met directies en management van bedrijven om ESG-kwesties te bespreken die de waarde van de onderneming in gevaar zouden kunnen brengen.

Onze aanpak van duurzaam beleggen

Een sterk team in de regio

Kaart met kantoren en teams van BlackRock in Europa

BlackRock, juni 2021

We zijn sterk vertegenwoordigd in Europa, met meer dan 3.000 beleggingsprofessionals in 20 kantoren1, van Athene tot Zürich. Hierdoor beschikken we over lokale expertise en een fijnmazige blik op alle terreinen waar we actief zijn. Wij delen deze kennis, ervaring en inzichten met onze klanten, via onze beleggingsteams, klantadviseurs, technologie-experts en onze website.

Onze beleggingsexperts

Team Beschrijving
Alpha-beleggingen De beheerders van onze alpha-beleggingen hebben gemiddeld 20 jaar ervaring in de beleggingssector. Het Europese aandelenteam staat onder leiding van Nigel Bolton, wereldwijd co-CIO voor fundamentele aandelen, en Becci Mckinley Rowe. Het obligatieteam wordt aangevoerd door Michael Krautzberger, hoofd Fundamental Fixed Income voor EMEA.
Alternatieve beleggingen Onze beleggingsprofessionals voor alternatieve beleggingen zijn verdeeld over lokale teams die continu zoeken naar aantrekkelijke mogelijkheden om te beleggen in hedgefondsen, particuliere kredieten, infrastructuur- en vastgoedfondsen.
ETF’s en indexbeleggingen Onze ETF- en index-experts ontwikkelen en beheren efficiënte bouwstenen voor de portefeuilles van grote en kleinere beleggers. iShares ETF’s bieden eenvoudig, transparant en tegen lage kosten toegang tot een breed scala van markten en sectoren.
Cash Management Onze cash management-experts ondersteunen beleggers met inzichten over de lokale geldmarkten, effectief cash management in de Europese regio en de gevolgen van regelgeving in verschillende landen.
Duurzaam beleggen Dit team geeft BlackRock en onze klanten helder inzicht in de relatie tussen duurzaamheidsfactoren, risico en de financiële prestaties op de lange termijn. Het team ontwikkelt inzichten over alles wat binnen het beleggingsspectrum met duurzaamheid te maken heeft.

Beleggingsoplossingen

Team Beschrijving
BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) Een team van zeer deskundige beleggingsconsultants, die beleggers ondersteunen met toonaangevende instrumenten en analyses. Met actuele inzichten helpt het team beleggers hun portefeuilles beter af te stemmen op hun beleggingsdoelen.
Client Portfolios Solutions / Multi-Asset Solutions (CPS / MASS) Dit team biedt klanten eenvoudige toegang tot maatwerk-ondersteuning op het gebied van index- en alpha-beleggingen.
Pensioenen Het pensioenteam biedt toegang tot onze laatste inzichten op het gebied van pensioenbeleggingen. Het team wordt hierbij ondersteund door informatie en inzichten van onze beleggingsteams en deskundigen op het gebied van financiële planning.
Capital Markets team Dit team zoekt continu naar aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden in de private markten, waaronder beursintroducties en private placements.
Official Institutions Group (OIG) Dit team werkt samen met centrale banken, sovereign wealth-fondsen, ministeries van financiën, future generation-fondsen en multilaterale organisaties. Voor deze instellingen is het team het centrale aanspreekpunt voor beleggingen, risicobeheer en advies.

Technologie

Team Beschrijving
Aladdin Aladdin is ons toonaangevende platform voor beleggings- en risicobeheer. De experts van onze lokale teams kunnen u helpen om de krachtige technologie van dit platform ten volle te benutten, om betere portefeuilles op te bouwen en grootschalige implementaties in goede banen te leiden.
Risico: Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten.

Toonaangevende inzichten

Team Beschrijving
BlackRock Investment Institute (BII) Dit team ontwikkelt toonaangevende beleggingsinzichten over de assetallocatie voor de lange termijn, de wereldwijde en lokale economie, markten en geopolitieke ontwikkelingen.