gekleurde flesjes op een roze achtergrond
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Liquide aanbod

Hedgefondsen

Waarom BlackRock voor hedgefondsen?

Hedgefondsen vormen een hoeksteen van BlackRock’s aanbod van alternatieve beleggingen. In de ruim twintig jaar waarin wij dit type strategieën beheren, hebben we een uniek platform opgebouwd, wat betreft de omvang en variatie van onze fondsen én de expertise van onze beheerders. Het aanbod omvat een groot aantal landen en regio’s, beleggingscategorieën en stijlen.

De beheerders van onze hedgefondsen beschikken over geavanceerde instrumenten die hen in staat stellen op een kostenefficiënte manier gedifferentieerd alfa te genereren, ondersteund door toonaangevend risicobeheer. Ze profiteren daarbij van drie belangrijke voordelen:

sleutel
Informatievoordeel
Naast grote expertise hebben onze beheerders toegang tot het management van ondernemingen, cijfers uit de eerste hand en toonaangevende technologie.
prijskaartje
Schaalvoordeel
Onze unieke relatie met de kapitaalmarkt biedt naast schaalvoordeel toegang tot liquiditeit, beursintroducties en concurrerende financieringskosten.
pilon
Toonaangevend risicobeheer
Wij werken nauw samen met BlackRock’s Risk and Quantitative Analysis Group (RQA), die specialistische ondersteuning biedt op het gebied van risicoanalyse en -beheer.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden, die geen betrouwbare indicatie zijn voor huidige of toekomstige resultaten en niet het enige criterium dienen te zijn bij de selectie van een product of strategie.

© 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hier geboden informatie, cijfers, analyses en meningen (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid, (3) vormen geen beleggingsadvies van Morningstar, (4) worden uitsluitend verstrekt ter informatie en vormen derhalve geen aanbod om een effect te kopen of verkopen en (5) zijn niet gegarandeerd correct, compleet of accuraat. Morningstar is niet verantwoordelijk voor enige beslissing om in effecten te handelen, schade of verlies als gevolg van of verband houdend met deze informatie, cijfers, analyses of meningen en het gebruik ervan.

De Morningstar Analyst Rating is subjectief van aard en weerspiegelt Morningstar’s huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen/ontwikkelingen in verband met een specifiek fonds. Omdat dergelijke gebeurtenissen/ontwikkelingen anders kunnen zijn dan verwacht, geeft Morningstar geen garantie dat de prestaties van een fonds overeenkomen met de Morningstar Analyst Rating. De Morningstar Analyst Rating dient evenmin te worden opgevat als een garantie of beoordeling van de kredietwaardigheid van een fonds of de onderliggende effecten ervan en dient niet gebruikt te worden als enige criterium voor een beleggingsbeslissing.